{  OP 2.5  }

Schoolondersteuningsprofiel

Suggesties voor het invullen van OP 2.5

EIS:

De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder extra ondersteuning verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om al haar leerlingen, ongeacht hun achtergrond of speciale behoeften, de kans te bieden om te slagen in hun academische en persoonlijke ontwikkeling. Wij willen een inclusieve leeromgeving creëren die ondersteuning biedt aan alle leerlingen die dat nodig hebben.

Beoogd resultaat

De school heeft een schoolondersteuningsprofiel dat beschrijft wat extra ondersteuning inhoudt en welke voorzieningen de school kan bieden. Dit profiel wordt gedeeld met ouders, leerlingen en andere belanghebbenden.

Gekoppelde acties

  • We zullen de behoeften van leerlingen op het gebied van ondersteuning identificeren en evalueren door middel van observatie, beoordeling en gesprekken met ouders en leerlingen.
  • We zullen ons schoolondersteuningsprofiel regelmatig bijwerken en de inhoud communiceren naar alle belanghebbenden.
  • We hebben een team van specialisten opgezet dat ondersteuning kan bieden aan leerlingen met speciale behoeften, zoals een zorgteam of begeleiders.
  • We zorgen ervoor dat leerkrachten worden opgeleid in het herkennen van en omgaan met de ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

Meten van het resultaat

We monitoren de effectiviteit van onze aanpak door de voortgang van leerlingen met extra ondersteuning te volgen en feedback te verzamelen van ouders, leerlingen en leerkrachten. We voeren regelmatig evaluaties uit en houden het schoolondersteuningsprofiel up-to-date om te zorgen dat we voldoen aan de gestelde norm.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De omschrijving van deze standaard is: 'De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer