{  OP 2.7  }

Zorgplicht passend onderwijs

Suggesties voor het invullen van OP 2.7

EIS:

De school vervult de zorgplicht passend onderwijs. Wanneer de school de extra ondersteuning voor een leerling niet kan bieden, zoekt de school in samenwerking met ouders en zo nodig het samenwerkingsverband een passende onderwijsplek.

Ambitie van de school

De school wil alle leerlingen, ongeacht hun behoeften, passend onderwijs bieden.

Beoogd resultaat

Leerlingen krijgen passend onderwijs en ondersteuning, zodat ze hun potentieel bereiken. Als de school de ondersteuning niet kan bieden, wordt samen met ouders en het samenwerkingsverband een geschikte plek gevonden.

Gekoppelde acties

a. Leerlingenbehoefte snel herkennen en aanpakken.
b. Goede communicatie met ouders voor samenwerking.
c. Samenwerken met externe partners voor passende oplossingen.
d. Schoolteam trainen voor beter passend onderwijs.
e. Effectiviteit van ondersteuning regelmatig beoordelen.

Meten van het resultaat

a. Tevredenheid van leerlingen en ouders controleren.
b. Voortgang en welzijn van leerlingen met extra ondersteuning volgen.
c. Succesvolle plaatsing van leerlingen in passend onderwijs.
d. Controles op naleving van de zorgplicht passend onderwijs.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding. De omschrijving van deze standaard is: 'De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer