{  OP 3.3  }

Instructie & differentiatie

Suggesties voor het invullen van OP 3.3

EIS:

De leraren leggen de lesstof duidelijk uit en geven de leerlingen voldoende tijd om te oefenen met de lesstof. Zij stemmen daarbij de instructie, de verwerking en het tempo van hun onderwijs af op de onderwijsbehoeften van individuele en groepen leerlingen.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om een inclusieve leeromgeving te creëren waarin elke leerling de kans krijgt om optimaal te groeien en te leren. We willen een school zijn die zich richt op de individuele behoeften van elke leerling en de diversiteit in de klas omarmt. Het doel is om effectieve instructie en voldoende oefentijd te bieden, zodat elke leerling de lesstof begrijpt en kan toepassen in hun eigen tempo.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat elke leerling de lesstof begrijpt, voldoende tijd krijgt om te oefenen en succesvol vooruitgang boekt in hun leertraject. Hierbij willen we streven naar een duidelijke verbetering van het leerrendement en de leerprestaties van alle leerlingen.

Concreet, meetbaar doel: We willen het slagingspercentage voor alle klassen en niveaus verhogen met ten minste 10% ten opzichte van het voorgaande schooljaar.

Gekoppelde acties

  • Leraren worden gestimuleerd om differentiërende instructiemethoden te gebruiken om tegemoet te komen aan de diverse leerbehoeften van individuele leerlingen en groepen.
  • Regelmatige professionele ontwikkeling wordt aangeboden aan leraren, zodat zij effectieve didactische strategieën kunnen toepassen en het leerproces kunnen optimaliseren.
  • Er worden periodieke voortgangstoetsen en formatieve evaluaties geïmplementeerd om de vorderingen van elke leerling te monitoren en eventuele hiaten in het begrip van de lesstof tijdig te identificeren.
  • De school stimuleert een positieve en ondersteunende leeromgeving, waarin leerlingen worden aangemoedigd om vragen te stellen en hun inzichten te delen, en waar fouten maken wordt gezien als een leerkans.

Meten van het resultaat

Het behalen van de beoogde ambitie en het gestelde doel wordt gemeten aan de hand van verschillende indicatoren:

  • Het slagingspercentage wordt geanalyseerd en vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren.
  • Leerlingprestaties worden geëvalueerd aan de hand van formatieve toetsen en voortgangstoetsen om de individuele groei en vooruitgang te monitoren.
  • Feedback van leraren, ouders en leerlingen wordt verzameld om de effectiviteit van de instructie en de ondersteuning van de leerbehoeften te evalueren.
  • Het welzijn van leerlingen wordt gevolgd, aangezien een positief schoolklimaat en welbevinden van invloed kunnen zijn op het leerproces.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP3 Pedagogisch-didactisch handelen. De omschrijving van deze standaard is: 'Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen en draagt eraan bij dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer