{  OP 3.4  }

Feedback op het leerproces

Suggesties voor het invullen van OP 3.4

EIS:

De leraren geven hun leerlingen gerichte feedback op hun gemaakte werk en op hun leerproces. Zij stimuleren de leerlingen na te denken over hun eigen ontwikkeling.

Ambitie van de school

De ambitie van onze school in het voortgezet onderwijs is om een stimulerende en ondersteunende leeromgeving te creëren waarin elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. We streven ernaar om leerlingen te inspireren, uit te dagen en te begeleiden bij het bereiken van hun volledige potentieel, zowel op academisch gebied als op het gebied van persoonlijke groei.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat elke leerling vooruitgang boekt in hun leerproces en hun persoonlijke ontwikkeling. Het beoogde resultaat is dat elke leerling vooruitgang boekt in hun leerproces en hun persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen ervaren dat zij bruikbare feedback ontvangen en kunnen reflecteren op hun eigen ontwikkeling.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te bereiken, zullen leraren gerichte feedback geven aan leerlingen op hun gemaakte werk en hun leerproces. Deze feedback zal constructief zijn en zich richten op zowel sterke punten als gebieden die verbetering behoeven. Leraren zullen gebruikmaken van verschillende feedbackmethoden, zoals geschreven opmerkingen, mondelinge besprekingen en peer-feedback.

Daarnaast zullen leraren leerlingen aanmoedigen om na te denken over hun eigen ontwikkeling. Dit zal gebeuren door middel van regelmatige reflectiemomenten waarin leerlingen hun leerdoelen evalueren, hun vooruitgang bespreken en nadenken over hoe ze hun leervaardigheden kunnen verbeteren.

Meten van het resultaat

Om te meten of de beoogde ambitie en doelen zijn bereikt, zal de school verschillende methoden van dataverzameling gebruiken. Allereerst worden de resultaten van de eindexamens nauwlettend gevolgd om het slagingspercentage te beoordelen en te vergelijken met voorgaande jaren.

Daarnaast zal de school gebruikmaken van formatieve assessments om de voortgang van individuele leerlingen te monitoren. Leerlingen zullen regelmatig worden beoordeeld op hun prestaties en leerkrachten zullen de feedback- en reflectiemomenten documenteren om de groei van elke leerling bij te houden.

Bovendien zal de school enquêtes en feedbacksessies organiseren waarin leerlingen hun ervaringen en percepties van het feedbackproces en hun eigen ontwikkeling kunnen delen. Dit zal waardevolle inzichten verschaffen in de effectiviteit van de feedbackmechanismen en hoe leerlingen hun eigen groei ervaren.

Door deze gegevens te analyseren en te evalueren, kan de school bepalen in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en waar eventuele verbeteringen in het feedback- en reflectieproces nodig zijn. Zo kan de school voortdurend werken aan het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van haar leerlingen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP3 Pedagogisch-didactisch handelen. De omschrijving van deze standaard is: 'Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren is afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen en draagt eraan bij dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer