{  OP 4.1  }

Wettelijke onderwijstijd

Suggesties voor het invullen van OP 4.1

EIS:

De school biedt een programma aan dat voldoet aan de wettelijk verplichte onderwijstijd.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om te voldoen aan de wettelijk verplichte onderwijstijd van 3.700 uur voor vmbo, 4.700 uur voor havo en 5.700 uur voor vwo.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat de school voldoet aan de wettelijk verplichte onderwijstijd.

Gekoppelde acties

  • We maken een jaarplanning waarin alle lessen en activiteiten zijn opgenomen, zodat we zeker weten dat de verplichte onderwijstijd wordt gehaald.
  • De geprogrammeerde onderwijstijd is opgenomen in de schoolgids.
  • Bij het inplannen van de onderwijstijd houden we rekening met mogelijke lesuitval door bewust een hogere urennorm te stellen.
  • In het geval van lesuitval proberen we altijd te zorgen voor een vervangende onderwijsactiviteit. Dit kan een andere docent zijn die hetzelfde vak geeft of een begeleide huiswerksessie. Het lesuitvalbeleid is opgenomen in de schoolgids.

Meten van het resultaat

  • We vergelijken regelmatig de geplande onderwijstijd met de daadwerkelijk gerealiseerde onderwijstijd om eventuele achterstanden tijdig op te lossen.
  • We evalueren jaarlijks met de schoolleiding of de planning en uitvoering van de onderwijstijd voldoet aan de wettelijke eisen en waar nodig passen we onze aanpak aan.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP4 Onderwijstijd. De omschrijving van deze standaard is: 'De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer