Suggesties voor het invullen van OP 4.1

EIS:

De school biedt een programma aan dat voldoet aan de wettelijk verplichte onderwijstijd.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om te voldoen aan de wettelijk verplichte onderwijstijd.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat de school voldoet aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. Concreet betekent dit dat elke leerling op het eind van het jaar het verplichte aantal uren heeft gemaakt.

Gekoppelde acties

  • Het ontwikkelen van een lesrooster dat voldoet aan de wettelijk verplichte onderwijstijd.
  • Het monitoren van de aanwezigheid van leerlingen om te controleren of zij aanwezig zijn tijdens de verplichte onderwijstijd.
  • Het bijhouden van de prestaties van leerlingen om te controleren of zij de verplichte onderwijstijd voltooien.
  • Het bijhouden van de hoeveelheid lesuitval.

Meten van het resultaat

De school meet of de ambitie/het doel bereikt is door:

  • Het bijhouden van de aanwezigheid en prestaties van de leerlingen om te controleren of zij voldoen aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. Dit wordt gedaan door middel van registratie in ons leerlingvolgsysteem.
  • Het monitoren van de naleving van de verplichte onderwijstijd door docenten en ondersteunend personeel om ervoor te zorgen dat het lesrooster voldoet aan de vereisten.
  • Het regelmatig evalueren en aanpassen van het lesrooster om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de wettelijk verplichte onderwijstijd en aansluit bij de behoeften van de leerlingen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP4 Onderwijstijd. De omschrijving van deze standaard is: 'De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer