{  OP 4.2  }

Activiteiten binnen de onderwijstijd

Suggesties voor het invullen van OP 4.2

EIS:

De school stelt daartoe, met instemming van de medezeggenschapsraad, vast welke activiteiten onder de onderwijstijd vallen. De school plant de onderwijsactiviteiten weloverwogen over het schooljaar en deze worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van bevoegde leraren.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om een breed scala aan kwalitatief hoogwaardige onderwijsactiviteiten te bieden die passen binnen het vastgestelde curriculum en bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.

Beoogd resultaat

De school voldoet aan de stelling door zorgvuldig te plannen welke activiteiten onder de onderwijstijd vallen en deze uit te voeren onder verantwoordelijkheid van bevoegde leraren, met instemming van de ouder- en leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad.

Gekoppelde acties

  • In overleg met de ouder- en leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad stellen we jaarlijks vast welke activiteiten onder de onderwijstijd vallen en welke bijdragen aan het behalen van de leerdoelen van het curriculum en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.
  • We zorgen ervoor dat alle activiteiten worden uitgevoerd door bevoegde leraren en onder hun verantwoordelijkheid.
  • We plannen de onderwijsactiviteiten zorgvuldig over het schooljaar, zodat er voldoende tijd is voor elk onderdeel en er geen overlappingen of conflicten zijn.

Meten van het resultaat

We monitoren regelmatig of de vastgestelde onderwijsactiviteiten daadwerkelijk worden uitgevoerd en of ze bijdragen aan de leerdoelen van het curriculum en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Ook evalueren we regelmatig of de planning van de activiteiten goed verloopt en of er nog verbeteringen mogelijk zijn. Deze evaluaties worden meegenomen in de besprekingen met de ouder- en leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad om zo tot een gezamenlijk besluit te komen over de activiteiten voor het volgende schooljaar.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP4 Onderwijstijd. De omschrijving van deze standaard is: 'De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer