{  OP 4.3  }

Verdeling lestijd over de vakken

Suggesties voor het invullen van OP 4.3

EIS:

De school verdeelt de tijd zo over de vakken dat leerlingen in staat zijn het verplichte onderwijsprogramma tot zich te nemen.

Ambitie van de school

De school streeft ernaar om de vereiste vakken aan te bieden en de tijd optimaal te verdelen, zodat leerlingen het verplichte onderwijsprogramma volledig kunnen volgen.

Beoogd resultaat

Alle leerlingen moeten in staat zijn om het verplichte onderwijsprogramma volledig te volgen en af te ronden binnen de vastgestelde tijd.

Gekoppelde acties

Om dit doel te bereiken, neemt de school de volgende acties:

  • Ontwikkelen van een onderwijsprogramma dat voldoet aan de eisen van het ministerie van Onderwijs.
  • Opstellen van een lesrooster dat de vereiste vakken omvat en ervoor zorgt dat leerlingen de tijd krijgen om deze vakken te volgen.
  • Zorgen voor een goede planning en organisatie van de lessen, zodat er voldoende tijd is voor elk vak en leerlingen niet in tijdnood komen.
  • Regelmatige evaluatie van het lesprogramma en het lesrooster om ervoor te zorgen dat leerlingen voldoende tijd hebben voor elk vak.

Meten van het resultaat

De school meet of de beoogde ambitie/het doel is bereikt door middel van verschillende evaluaties, waaronder:

  • Het monitoren van de voortgang van leerlingen en hun prestaties in elk vak.
  • Het evalueren van het lesprogramma en het lesrooster om ervoor te zorgen dat leerlingen voldoende tijd hebben voor elk vak.
  • Het verzamelen van feedback van leerlingen en docenten om te beoordelen of er voldoende tijd is voor elk vak en of er verbeteringen nodig zijn.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP4 Onderwijstijd. De omschrijving van deze standaard is: 'De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer