{  OP 4.5  }

Maatwerk in onderwijstijd

Suggesties voor het invullen van OP 4.5

EIS:

De school maakt, zo nodig, volgens de wettelijke voorschriften gebruik van de mogelijkheden om, in het belang van de individuele leerling, af te wijken van de verplichte onderwijstijd en/of van de mogelijkheid om een leerling een deel van de onderwijstijd door te laten brengen op een andere school.

Ambitie van de school

De school wil een plek zijn waar alle leerlingen, ongeacht hun situatie, zich goed kunnen ontwikkelen.

Beoogd resultaat

Het doel is om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en eventueel moeten afwijken van de verplichte onderwijstijd, beter te helpen en zo hun leerprestaties te verbeteren.

Gekoppelde acties

a) Signaleren wanneer leerlingen extra hulp nodig hebben
b) Overleggen met ouders en zorgverleners om te begrijpen wat deze leerlingen nodig hebben.
c) Speciaal onderwijsplan maken voor deze leerlingen.
d) Toestemming vragen aan de inspectie om de regels voor onderwijstijd aan te passen.
e) De voortgang van deze leerlingen in de gaten houden.
f) Leraren en personeel trainen om beter met deze leerlingen om te gaan.

Meten van het resultaat

De school kijkt naar:
a) Rapporten over de voortgang en prestaties van de betrokken leerlingen.
b) Feedback van leerlingen, ouders en zorgverleners.
c) Beoordelingen van de inspectie en hun feedback.
d) Vergelijking van de prestaties van de school met andere scholen, met name voor leerlingen met aangepaste onderwijsprogramma’s.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP4 Onderwijstijd. De omschrijving van deze standaard is: 'De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer