{  OP 6.1  }

Voorbereiding op de afsluiting van het onderwijs

Suggesties voor het invullen van OP 6.1

EIS:

De school zorgt ervoor dat alle leerlingen goed worden voorbereid op de afsluiting van het onderwijs.

Ambitie van de school

Onze ambitie als school is om ervoor te zorgen dat al onze leerlingen goed voorbereid zijn op de afsluiting van hun onderwijs en dat zij de benodigde vaardigheden en kennis hebben om succesvol verder te gaan in hun studie of carrière.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat onze leerlingen alle kennis en vaardigheden hebben verworven die nodig zijn om de afsluiting van hun onderwijs succesvol te kunnen afronden. Ze moeten bijvoorbeeld voldoende kennis hebben van de examenstof en de vaardigheden hebben om deze kennis toe te passen tijdens de examens.

Concreet betekent dit dat 90% van de leerlingen op alle niveaus slagen voor hun eindexamen na de tweede termijn.

Gekoppelde acties

Om deze ambitie te realiseren hebben we verschillende acties ondernomen, zoals:

  • Het aanbieden van gestructureerd onderwijs met een duidelijke planning en regelmatige evaluatiemomenten.
  • Het aanbieden van extra begeleiding en ondersteuning, zoals remedial teaching of bijles, aan leerlingen die dat nodig hebben.
  • Het organiseren van trainingen en workshops voor leerlingen om hun studievaardigheden en examenstrategieën te verbeteren.
  • Het bieden van een gevarieerd aanbod aan buitenschoolse activiteiten die kunnen bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en hun voorbereiding op de toekomst.

Meten van het resultaat

Om te meten of we onze ambitie hebben bereikt, hebben we verschillende meetinstrumenten ontwikkeld, zoals:

  • Evaluaties en feedback van leerlingen over hun voorbereiding op de afsluiting van het onderwijs.
  • Toets- en examenresultaten van leerlingen, inclusief het slagingspercentage.
  • Observaties van docenten tijdens de lessen om te kijken of de leerlingen de benodigde vaardigheden en kennis beheersen.
  • Vergelijking van de resultaten met landelijke normen en benchmarks om te zien of we voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP6 Afsluiting. De omschrijving van deze standaard is: 'De afsluiting van het onderwijs verloopt zorgvuldig.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer