{  OP 6.2  }

Examencommissie

Suggesties voor het invullen van OP 6.2

EIS:

Een onafhankelijke en deskundige examencommissie borgt de kwaliteit van de toetsing en de examinering.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om de kwaliteit van de toetsing en examinering te waarborgen door middel van een onafhankelijke en deskundige examencommissie.

Beoogd resultaat

De examencommissie zorgt ervoor dat de toetsing en examinering op onze school van hoge kwaliteit is en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Gekoppelde acties

  • We hebben een examencommissie die onafhankelijk en deskundig is. De examencommissie bestaat altijd uit minimaal drie leden.
  • We hebben een reglement voor de examencommissie waarin onder andere de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd.
  • De leden van de examencommissie zijn voldoende geschoold voor hun taken.
  • De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van hun activiteiten. Dit verslag omvat ook aanbevelingen aan de schoolleiding voor het verbeteren van de kwaliteit van de schoolexaminering.
  • De leden van de examencommissie krijgen voldoende uren toegewezen om hun taken goed uit te kunnen voeren.

Meten van het resultaat

Om te meten of de beoogde ambitie is bereikt, heeft de school de volgende meetinstrumenten:

  • De periodieke evaluatie van de werkwijze van de examencommissie en het nemen van maatregelen ter verbetering indien nodig.
  • Het verzamelen van feedback van docenten, leerlingen en ouders over de kwaliteit van de toetsing en examinering op de school.
  • Het volgen van de resultaten van leerlingen op de centrale examens en de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP6 Afsluiting. De omschrijving van deze standaard is: 'De afsluiting van het onderwijs verloopt zorgvuldig.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer