{  OR 1.1  }

Eindexamenresultaten en bovenbouwsucces

Suggesties voor het invullen van OR 1.1

EIS:

De leerresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Dit betekent dat de gemiddelde eindexamenresultaten en de doorstroom in de bovenbouw op of boven de normering liggen die daarvoor geldt.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om de leerresultaten van onze leerlingen te verbeteren en ervoor te zorgen dat ze op of boven het verwachte niveau presteren, rekening houdend met de kenmerken van onze leerlingenpopulatie.

Beoogd resultaat

Het doel van onze school is om de gemiddelde eindexamenresultaten en doorstroom in de bovenbouw te verhogen, zodat deze op of boven de normering liggen die geldt voor scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie. Concreet streven we ernaar om vanaf in het schooljaar 2023-2024 een slagingspercentage van minimaal 85% te behalen voor alle eindexamenklassen.

Gekoppelde acties

Om dit doel te bereiken, heeft onze school verschillende acties ondernomen, zoals:

  • Het monitoren van de leerresultaten van leerlingen en het bijhouden van individuele leerlingprestaties om snel te kunnen ingrijpen wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft.
  • Het aanbieden van gerichte ondersteuning en bijles aan leerlingen die extra hulp nodig hebben om hun leerprestaties te verbeteren.
  • Het bieden van uitdagende lesprogramma’s die aansluiten bij de capaciteiten en interesses van onze leerlingen.
  • Het betrekken van ouders bij het leerproces van hun kinderen en het geven van advies over hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen bij het behalen van goede leerresultaten.

Meten van het resultaat

Om te meten of onze school erin slaagt om de gestelde ambitie en het beoogde resultaat te behalen, monitoren we voortdurend de leerresultaten van onze leerlingen. We gebruiken hiervoor zowel interne als externe toetsen en examens, zoals de centrale examens, om de prestaties van onze leerlingen te meten en te vergelijken met die van andere scholen. Daarnaast evalueren we regelmatig ons lesprogramma en passen we dit aan waar nodig om ervoor te zorgen dat we de beste onderwijskwaliteit bieden.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OR1 Resultaten. De omschrijving van deze standaard is: 'De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer