{  OR 1.2  }

Onderbouwsnelheid en onderwijspositie in het derde leerjaar

Suggesties voor het invullen van OR 1.2

EIS:

De leerlingen behalen in de onderbouw minimaal het opleidingsniveau dat overeenkomt met hun basisschooladvies en lopen zij gedurende hun schoolloopbaan weinig vertraging op.

Ambitie van de school

Onze school heeft als ambitie om elke leerling te ondersteunen in het behalen van minimaal het opleidingsniveau dat overeenkomt met hun basisschooladvies en om te zorgen dat zij gedurende hun schoolloopbaan weinig vertraging oplopen.

Beoogd resultaat

Het concrete, meetbare doel is dat ten minste 80% van de leerlingen in de onderbouw het opleidingsniveau behaalt dat overeenkomt met hun basisschooladvies en dat de gemiddelde vertraging niet meer dan 1 jaar bedraagt gedurende de schoolloopbaan.

Gekoppelde acties

Om dit doel te bereiken, heeft onze school de volgende acties ondernomen:

  • We hebben ons onderwijsprogramma aangepast op basis van de behoeften van de leerlingen. We bieden differentiatie aan, waardoor leerlingen op hun eigen niveau kunnen werken en uitgedaagd worden.
  • We monitoren de voortgang van elke leerling nauwkeurig, zodat we snel kunnen bijsturen als dat nodig is. Dit doen we door middel van toetsing, observatie en gesprekken met leerlingen en ouders.
  • We bieden ondersteuning aan leerlingen die extra hulp nodig hebben, bijvoorbeeld door middel van remedial teaching of huiswerkbegeleiding.
  • We werken samen met basisscholen om ervoor te zorgen dat de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk verloopt en dat de informatie over de leerlingen goed wordt overgedragen.

Meten van het resultaat

Om te meten of onze ambitie wordt waargemaakt, houden we de volgende gegevens bij:

  • De resultaten van toetsen en examens
  • Het aantal leerlingen dat het beoogde opleidingsniveau heeft behaald in de onderbouw
  • Het aantal leerlingen dat vertraging oploopt en hoeveel vertraging dat is
  • Evaluaties van leerlingen, ouders en docenten over de kwaliteit van ons onderwijsprogramma en de ondersteuning die we bieden.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OR1 Resultaten. De omschrijving van deze standaard is: 'De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde norm. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer