{  OR 2.1  }

Verwachtingen sociale en maatschappelijke competenties leerlingpopulatie

Suggesties voor het invullen van OR 2.1

EIS:

De school heeft een goed beeld van de kenmerken van haar leerlingenpopulatie en heeft ambitieuze verwachtingen over het niveau dat de leerlingen voor de sociale en maatschappelijke competenties kunnen bereiken. Ze neemt de aansluiting op het vervolgonderwijs en de maatschappij als uitgangspunt voor de competenties voor leerlingen.

Ambitie van de school

De ambitie van onze school is om alle leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties. We willen onze leerlingen voorbereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij, waarbij ze zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en bijdrage aan de samenleving.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat al onze leerlingen beschikken over de benodigde sociale en maatschappelijke competenties om succesvol deel te nemen aan de maatschappij en het vervolgonderwijs. Concreet willen we dat minstens 90% van onze leerlingen de benodigde competenties ontwikkelen en behouden.

Gekoppelde acties

Om ons doel te behalen nemen we verschillende acties. Allereerst houden we ons onderwijsprogramma en onze pedagogische aanpak up-to-date, zodat we onze leerlingen goed kunnen begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling. Daarnaast organiseren we diverse activiteiten, projecten en excursies om onze leerlingen kennis te laten maken met verschillende aspecten van de maatschappij en om ze te stimuleren om actief deel te nemen aan de samenleving. We werken ook nauw samen met ouders/verzorgers en andere partners in de gemeenschap om de ontwikkeling van onze leerlingen te bevorderen en te ondersteunen.

Meten van het resultaat

We meten of we ons doel behalen door middel van diverse evaluaties, zoals toetsen, observaties, enquêtes en gesprekken met leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen. Op basis van deze evaluaties analyseren we de resultaten en passen we waar nodig ons onderwijs en onze aanpak aan om de ontwikkeling van onze leerlingen te blijven bevorderen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OR2 Sociale en maatschappelijke competenties. De omschrijving van deze standaard is: 'De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in overeenstemming is met de verwachtingen van het vervolgonderwijs en de maatschappij. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer