Suggesties voor het invullen van OR 2.2

EIS:

De school onderbouwt welke resultaten ze wil bereiken op sociale en maatschappelijke competenties met als uitgangspunt het vervolgonderwijs en de maatschappij.

Ambitie van de school

De school heeft de ambitie om een stimulerende en inclusieve leeromgeving te creëren waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op het gebied van sociale en maatschappelijke competenties. Dit wordt bereikt door het aanbieden van een breed scala aan activiteiten en onderwijsprogramma’s die de leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs en hen in staat stellen om succesvol te participeren in de maatschappij.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat 90% van de leerlingen aan het einde van hun schoolcarrière op onze school aantoonbaar voldoet aan de gestelde sociale en maatschappelijke competenties. Dit houdt in dat zij effectief kunnen communiceren, samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen, en in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen en de gevolgen daarvan voor anderen en de samenleving.

Gekoppelde acties

Om de ambitie te realiseren en het beoogde resultaat te behalen, onderneemt de school de volgende acties:

  • Integratie van sociale en maatschappelijke competenties in het curriculum, zodat leerlingen de kans krijgen om deze vaardigheden in verschillende contexten te oefenen.
  • Organisatie van projecten en activiteiten die gericht zijn op maatschappelijke betrokkenheid, zoals vrijwilligerswerk, stages en debatwedstrijden.
  • Training van docenten om hen te voorzien van de benodigde vaardigheden en kennis om sociale en maatschappelijke competenties effectief te onderwijzen en te begeleiden.
  • Het creëren van een veilige en respectvolle schoolomgeving waarin diversiteit wordt gevierd en leerlingen worden aangemoedigd om open te staan voor verschillende perspectieven en meningen.

Meten van het resultaat

De school meet de voortgang en het succes van de beoogde ambitie en het doel door middel van:

  • Regelmatige evaluaties van leerlingen, zowel formatief als summatief, om hun ontwikkeling op het gebied van sociale en maatschappelijke competenties in kaart te brengen.
  • Analyse van doorstroom- en uitvalcijfers naar vervolgonderwijs, om inzicht te krijgen in de mate waarin onze leerlingen succesvol zijn in hun verdere educatieve loopbaan.
  • Enquêtes onder oud-leerlingen, om feedback te verzamelen over de impact van het onderwijs op hun maatschappelijke functioneren en in hoeverre zij zich goed voorbereid voelen op de uitdagingen van het vervolgonderwijs en de samenleving.
  • Een jaarlijkse zelfevaluatie, waarin de school haar eigen prestaties op het gebied van sociale en maatschappelijke competenties beoordeelt en reflecteert op mogelijke verbeterpunten.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OR2 Sociale en maatschappelijke competenties. De omschrijving van deze standaard is: 'De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in overeenstemming is met de verwachtingen van het vervolgonderwijs en de maatschappij. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer