Suggesties voor het invullen van OWV 1.1

EIS:

De school beschikt over een protocol voor de tijdige aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor medewerkers.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om te voldoen aan de wettelijke eisen en een veilige omgeving te creëren voor onze leerlingen en medewerkers.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat alle medewerkers die in contact komen met leerlingen, tijdig beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag.

Concreet, meetbaar doel:
Binnen de eerste twee weken na de start van het dienstverband van nieuwe medewerkers is de aanvraagprocedure voor de VOG opgestart.

Gekoppelde acties

Om het beoogde resultaat te behalen, worden de volgende acties ondernomen:

  • Het opstellen van een protocol voor de tijdige aanvraag van de VOG.
  • Het informeren van nieuwe medewerkers over de procedure voor de aanvraag van de VOG en de deadline voor het aanleveren van de VOG.
  • Het monitoren van de voortgang van de aanvraagprocedure.
  • Het signaleren en opvolgen van eventuele vertragingen in de aanvraagprocedure.

Meten van het resultaat

Om te meten of de beoogde ambitie/het doel is bereikt, worden de volgende meetmethoden gehanteerd:

  • Het aantal aanvragen dat binnen de gestelde termijn is opgestart.
  • Het aantal medewerkers dat beschikt over een geldige VOG.
  • De tijdigheid van de aanvraagprocedure.
  • Het aantal vertragingen in de aanvraagprocedure.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OWV1 Overige Wettelijke Vereisten. De omschrijving van deze standaard is: 'Overige deugdelijkheidseisen zoals vermeld in de onderwijswet- en regelgeving die niet zijn opgenomen in het onderzoekskader.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer