{  SKA 1.1  }

Gedragen visie, ambitie en doelen

Suggesties voor het invullen van SKA 1.1

EIS:

De school heeft, als onderdeel van het stelsel van kwaliteitszorg, een gedragen visie, ambities en doelen gericht op goed onderwijs die ervoor zorgen dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Dit is vastgelegd in het schoolplan.

Ambitie van de school

In ons schoolplan hebben we onze ambitie als school omschreven, namelijk het bieden van goed onderwijs dat aansluit bij de individuele behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen. We hebben deze ambitie verder uitgewerkt in onze missie en kernwaarden.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, kritische en verantwoordelijke burgers die zijn voorbereid op de uitdagingen van de 21e eeuw. Om dit te bereiken hebben we verschillende doelen gesteld, zoals het verbeteren van de leerresultaten en het verhogen van de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers.

Een concreet, meetbaar doel dat hierbij hoort is dat minimaal 90% van onze leerlingen slaagt voor hun eindexamen binnen de gestelde termijn en dat minimaal 80% van onze leerlingen doorstroomt naar het vervolgonderwijs dat past bij hun capaciteiten en interesses.

Gekoppelde acties

Om onze doelen te bereiken hebben we verschillende acties beschreven in ons schoolplan.

  • We hebben een verbeterplan opgesteld om de leerresultaten te verbeteren, waarbij we aandacht besteden aan differentiatie, begeleiding en ondersteuning van leerlingen en professionalisering van docenten.
  • We bieden individuele begeleiding en ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben, en stimuleren we de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen door middel van diverse activiteiten binnen en buiten de lessen.

Meten van het resultaat

Om te meten of onze ambitie en doelen worden bereikt, hebben we in ons schoolplan opgenomen dat we regelmatig de resultaten van ons onderwijs evalueren en analyseren, zoals:

  • Het slagingspercentage van onze leerlingen,
  • De doorstroom naar vervolgonderwijs en
  • De tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers.

Deze evaluatie en analyse gebruiken we vervolgens om ons onderwijsprogramma en beleid verder te verbeteren en te ontwikkelen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA1 Visie, Ambitie en doelen. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer