{  SKA 1.4  }

Realiseren, borgen en verbeteren van de basisvaardigheid taal

Suggesties voor het invullen van SKA 1.4

EIS:

De schoolleiding beschrijft op welke manier ze zorgt voor het realiseren, borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit op het gebied van taal.

Ambitie van de school

Onze school streeft naar het verhogen van de taalvaardigheid van leerlingen en het verbeteren van de kwaliteit van het taalonderwijs.

Beoogd resultaat

Leerlingen hebben een betere beheersing van de Nederlandse taal en behalen hogere cijfers voor taalvakken. We willen over 3 jaar dat de leerlingen in alle jaarlagen gemiddeld een 6 halen voor alle talen en voldoen aan het referentieniveau behorende bij het niveau van de leerling.

Fundamentele niveaus

 • vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3: niveau 2F;
 • havo en mbo-4: niveau 3F;
 • vwo: niveau 4F.

Daarbij hebben gelden de volgende referentieniveaus

Referentieniveaus Nederlandse taal
De referentieniveaus taal hebben 4 hoofdonderwerpen (domeinen):

 • Mondelinge taalvaardigheid (gesprek voeren, luisteren en spreken).
 • Leesvaardigheid (onder andere zakelijke en literaire teksten lezen).
 • Schrijfvaardigheid (bijvoorbeeld een opstel of sollicitatiebrief schrijven).
 • Begrippenlijst (bijvoorbeeld kennis van begrippen als klinker, zelfstandig naamwoord of spreekwoord) en taalverzorging (taal correct toepassen).

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/referentiekader-taal-en-rekenen

Gekoppelde acties

Om dit resultaat te bereiken, neemt onze school verschillende acties:

 • We zorgen voor een goede doorlopende leerlijn op het gebied van taal, waarbij we aansluiten op het niveau van de leerling.
 • We werken met een taalbeleidsplan, waarin we onze doelen, werkwijze en verantwoordelijkheden vastleggen.
 • We investeren in de professionele ontwikkeling van docenten op het gebied van taalonderwijs.
 • We bieden extra ondersteuning aan leerlingen die moeite hebben met taal.
 • We werken met taaltoetsen om de taalontwikkeling van leerlingen te volgen en te monitoren.

Meten van het resultaat

We meten of onze beoogde ambitie wordt gerealiseerd door middel van verschillende toetsen en evaluaties:

 • We toetsen de taalvaardigheid van leerlingen met regelmatige tussenpozen om hun voortgang te meten.
 • We evalueren het taalbeleidsplan en passen dit aan waar nodig.
 • We bespreken de resultaten van taaltoetsen en -examens met docenten en kijken waar we de ondersteuning aan leerlingen kunnen verbeteren.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA1 Visie, Ambitie en doelen. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer