{  SKA 1.5  }

Realiseren, borgen en verbeteren van de basisvaardigheid rekenen

Suggesties voor het invullen van SKA 1.5

EIS:

De schoolleiding beschrijft op welke manier ze zorgt voor het realiseren, borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit op het gebied van rekenen.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om alle leerlingen een stevige basis in rekenen mee te geven, zodat ze goed voorbereid zijn op vervolgonderwijs en de maatschappij.

Beoogd resultaat

Alle leerlingen behalen minimaal een voldoende voor het vak rekenen en hebben voldoende rekenvaardigheid om goed te functioneren in de maatschappij.

In het komend schooljaar behaalt minimaal 95% van de leerlingen een voldoende voor het vak rekenen en voldoen aan het referentieniveau behorende bij het niveau van de leerling.

Fundamentele niveaus

 • vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3: niveau 2F;
 • havo en mbo-4: niveau 3F;
 • vwo: niveau 3F

Daarbij hebben gelden de volgende referentieniveaus

Referentieniveaus rekenen
De referentieniveaus rekenen hebben 4 hoofdonderwerpen (domeinen):

 • Getallen.
 • Verhoudingen.
 • Meten en meetkunde.
 • Verbanden.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/referentiekader-taal-en-rekenen

Gekoppelde acties

Om deze ambitie en het beoogde resultaat te behalen, neemt onze school de volgende acties:

 • We hebben een duidelijk rekenbeleid opgesteld, waarin onder andere staat hoe we de rekenvaardigheid van leerlingen meten, welke hulpmiddelen we gebruiken en hoe we leerlingen ondersteunen die extra hulp nodig hebben.
 • We zorgen voor een gedifferentieerd aanbod van rekenonderwijs, waarbij we rekening houden met verschillen tussen leerlingen.
 • We bieden extra uitdaging aan leerlingen die dat nodig hebben en extra ondersteuning aan leerlingen die moeite hebben met rekenen.
 • We gebruiken moderne rekenmethodes en -hulpmiddelen om het rekenonderwijs zo effectief en efficiënt mogelijk te maken.
 • We investeren in de deskundigheid van onze docenten op het gebied van rekenen, zodat zij goed in staat zijn om het rekenonderwijs te geven en leerlingen te begeleiden.

Meten van het resultaat

Om te meten of we onze ambitie en het beoogde resultaat behalen, nemen we de volgende maatregelen:

 • We toetsen regelmatig de rekenvaardigheid van leerlingen, zodat we hun ontwikkeling kunnen volgen en tijdig kunnen bijsturen indien nodig.
 • We monitoren de resultaten van de toetsen en gebruiken deze informatie om het rekenonderwijs en onze aanpak te evalueren en te verbeteren.
 • We nemen feedback van leerlingen, ouders en docenten mee in onze evaluatie en verbetering van het rekenonderwijs.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA1 Visie, Ambitie en doelen. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer