{  SKA 1.8  }

Evaluaties zijn zichtbaar in het onderwijskundig beleid

Suggesties voor het invullen van SKA 1.8

EIS:

Resultaten van eerdere evaluaties, interne en externe dialoog zijn zichtbaar in de doelen voor het onderwijskundig beleid.

Ambitie van de school

Onze ambitie is om de kwaliteit van het onderwijs op onze school continu te verbeteren, zodat onze leerlingen de best mogelijke onderwijservaring krijgen. Om dit te kunnen realiseren, kijken we naar de resultaten van eerdere evaluaties en interne en externe dialoog om ons onderwijskundig beleid daarop aan te passen.

Beoogd resultaat

Ons doel is om ons onderwijskundig beleid af te stemmen op de behoeften van onze leerlingen, waarbij we rekening houden met de resultaten van eerdere evaluaties en interne en externe dialoog. Dit betekent dat we onze leerlingen nog beter kunnen voorbereiden op de toekomst en dat zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.

Concreet willen we dat van minimaal de helft van de evaluaties na 5 jaar nog de gevolgen zichtbaar zijn.

Gekoppelde acties

  • Analyseren van de resultaten van eerdere evaluaties en interne en externe dialoog om te kijken waar we ons onderwijskundig beleid kunnen aanpassen
  • Het opstellen van concrete doelen die aansluiten bij de behoeften van onze leerlingen en die rekening houden met de resultaten van eerdere evaluaties en interne en externe dialoog
  • Het implementeren van nieuwe lesmethodes en -materialen die beter aansluiten op de behoeften van onze leerlingen en die gebaseerd zijn op de resultaten van eerdere evaluaties en interne en externe dialoog

Meten van het resultaat

  • We meten de effectiviteit van het doorvoeren van de resultaten van de evaluaties door te kijken naar de resultaten van eerdere evaluaties en interne en externe dialoog.
  • We voeren regelmatig evaluaties uit om de effectiviteit van onze acties te meten en indien nodig aanpassingen doorvoeren om ons doel te behalen.
  • We monitoren continu ons onderwijskundig beleid en passen deze aan op basis van de resultaten van eerdere evaluaties en interne en externe dialoog.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA1 Visie, Ambitie en doelen. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer