{  SKA 2.1  }

Realisatie van de doelen

Suggesties voor het invullen van SKA 2.1

EIS:

De school realiseert de doelen voor goed onderwijs, die voortkomen uit haar visie en ambities.

Ambitie van de school

Als school zijn onze visie en ambitie gericht op het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs dat aansluit bij de behoeften en talenten van onze leerlingen. Om deze visie te realiseren, hebben we de volgende ambitie geformuleerd:

Het verbeteren van de leerprestaties van onze leerlingen door hen te motiveren en te inspireren om het beste uit zichzelf te halen.

Beoogd resultaat

Het verhogen van het slagingspercentage van onze leerlingen voor het eindexamen met 5% in het komende schooljaar.

Gekoppelde acties

Om dit doel te bereiken, zullen we de volgende acties ondernemen:
– Het bieden van gepersonaliseerd en gedifferentieerd onderwijs dat aansluit bij de leerbehoefte van elke leerling.
– Het aanbieden van uitdagende en inspirerende lessen die aansluiten bij de interesse en talenten van de leerlingen.
– Het bieden van effectieve begeleiding en ondersteuning aan leerlingen die extra hulp nodig hebben.
– Het monitoren van de leerresultaten en het regelmatig evalueren en bijstellen van onze aanpak.

Meten van het resultaat

We meten het succes van onze ambitie door het slagingspercentage van onze leerlingen voor het eindexamen te vergelijken met het slagingspercentage van voorgaande jaren. Het beoogde resultaat is een verbetering van het slagingspercentage met 5% ten opzichte van vorig jaar. We zullen dit monitoren en evalueren door middel van regelmatige rapportages en feedback van onze docenten en leerlingen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur. De omschrijving van deze standaard is: 'De school realiseert de doelen voor goed onderwijs, bevordert een kwaliteitscultuur, zorgt voor randvoorwaarden en stuurt, waar nodig, tussentijds bij. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer