{  SKA 2.2  }

Uitvoering van de kwaliteitscultuur

Suggesties voor het invullen van SKA 2.2

EIS:

De schoolleiding zorgt voor een professionele en veilige leer- en verbetercultuur in de school. Binnen deze kwaliteitscultuur geven schoolleiding en het (bevoegd) onderwijspersoneel samen uitvoering aan het stelsel van kwaliteitszorg, zodat de school als geheel gericht werkt aan het bereiken van de onderwijskundige doelen. Waar nodig stuurt de schoolleiding tussentijds bij.

Ambitie van de school

Onze ambitie is om een cultuur te creëren waarin medewerkers en leerkrachten zich vrij voelen om feedback te geven en te ontvangen en waarin ze gestimuleerd worden om te leren en te verbeteren. Het beoogde resultaat is dat medewerkers en leerkrachten zich competent voelen in hun werk en dat ze bijdragen aan een positieve werksfeer.

Beoogd resultaat

Medewerkers en leerkrachten voelen zich competent en veilig in hun werk en dragen bij aan een positieve werksfeer.
Concreet, meetbaar doel: Vanaf het schooljaar 2023-2024 heeft minimaal 85% van de medewerkers en leerkrachten aangegeven dat ze zich competent en veilig voelen in hun werk en dat ze bijdragen aan een positieve werksfeer.

Gekoppelde acties

Om dit doel te bereiken, nemen we verschillende acties. We bieden bijvoorbeeld trainingen en workshops aan om medewerkers en leerkrachten te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling en om feedback geven en ontvangen te verbeteren. We organiseren regelmatig intervisie- en reflectiemomenten om medewerkers en leerkrachten de gelegenheid te geven om met elkaar in gesprek te gaan over hun werk en om elkaar te ondersteunen en van elkaar te leren. Daarnaast bieden we coaching en begeleiding aan om medewerkers en leerkrachten te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling en welzijn.

Meten van het resultaat

Om te meten of we ons doel hebben bereikt, houden we regelmatig enquêtes en gesprekken met medewerkers en leerkrachten. Hierin vragen we bijvoorbeeld naar hun ervaringen met feedback en ondersteuning, hun gevoel van competentie en welzijn en hun bijdrage aan een positieve werksfeer. We kijken ook naar het verzuimpercentage en de tevredenheid van medewerkers en leerkrachten.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur. De omschrijving van deze standaard is: 'De school realiseert de doelen voor goed onderwijs, bevordert een kwaliteitscultuur, zorgt voor randvoorwaarden en stuurt, waar nodig, tussentijds bij. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer