{  SKA 2.3  }

Deskundigheidsbevordering van het personeel

Suggesties voor het invullen van SKA 2.3

EIS:

De schoolleiding zorgt ervoor dat de deskundigheidsbevordering van het personeel binnen de gestelde doelen gestalte krijgt. Leraren(teams) oefenen daarbij de eigen verantwoordelijkheid bij het inrichten van hun onderwijs uit.

Ambitie van de school

Als school streven wij naar het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan onze leerlingen. Om dit te realiseren, is het van groot belang dat ons personeel beschikt over de juiste kennis en vaardigheden. Daarom zetten wij ons in voor deskundigheidsbevordering van ons personeel, zodat zij hun vakbekwaamheid kunnen vergroten en bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs.

Beoogd resultaat

Ons beoogde resultaat is dat alle medewerkers up-to-date zijn met de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied en dat zij beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om ons onderwijs op hoog niveau te houden.

Gekoppelde acties

Om dit doel te bereiken, bieden wij diverse mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering aan onze medewerkers, zoals trainingen, workshops en cursussen. We stimuleren onze medewerkers ook om deel te nemen aan externe opleidingen en conferenties om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Daarnaast hebben we intervisiegroepen en organiseren we regelmatig kennisdelingssessies tussen medewerkers om van elkaar te leren.

Meten van het resultaat

Om te meten of ons doel bereikt is, monitoren we de deelname van medewerkers aan deskundigheidsbevordering en evalueren we de effectiviteit van de georganiseerde activiteiten. We nemen ook regelmatig enquêtes af bij medewerkers om te achterhalen hoe zij de geboden mogelijkheden tot deskundigheidsbevordering hebben ervaren en of zij denken dat het heeft bijgedragen aan hun vakbekwaamheid. Op basis van deze evaluaties passen we ons beleid aan en verbeteren we waar nodig onze activiteiten om de kwaliteit van ons onderwijs te blijven waarborgen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur. De omschrijving van deze standaard is: 'De school realiseert de doelen voor goed onderwijs, bevordert een kwaliteitscultuur, zorgt voor randvoorwaarden en stuurt, waar nodig, tussentijds bij. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer