{  SKA 3.3  }

Evaluatie, verantwoording en dialoog van het taalonderwijs

Suggesties voor het invullen van SKA 3.3

EIS:

De school haalt intern en extern actief informatie op om zicht te krijgen op de uitvoering, de resultaten van het onderwijs voor de leerlingen en mogelijke kansen en bedreigingen voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs op het gebied van taal.

Ambitie van de school

Als school streven we ernaar om hoogwaardig onderwijs aan te bieden en onze leerlingen optimaal voor te bereiden op hun toekomst. Op het gebied van taal hebben we de ambitie om ons onderwijs te blijven ontwikkelen en verbeteren, zodat onze leerlingen een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal hebben.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat onze leerlingen na het doorlopen van ons onderwijs een hoog niveau van taalbeheersing hebben, waardoor ze goed kunnen functioneren in de maatschappij en op een succesvolle manier kunnen deelnemen aan vervolgopleidingen.

Aanvullend hierop hebben we het doel om permanent zicht te houden op de ontwikkelingen van het onderwijs op het gebied van taal.

Gekoppelde acties

Om dit doel te bereiken zetten wij als school verschillende acties in, zoals het verbeteren van onze methoden en lesmateriaal, het investeren in professionalisering van docenten en het bieden van extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Wij monitoren de voortgang van onze leerlingen door regelmatig toetsen en examens af te nemen en werken samen met andere onderwijsinstellingen om onze aanpak te vergelijken en te verbeteren.

Meten van het resultaat

Om te meten of we onze beoogde ambitie en doelen bereiken, maken we gebruik van verschillende meetinstrumenten en evaluatiemethoden. Zo houden we bijvoorbeeld bij hoeveel leerlingen er slagen voor de taaltoetsen en examens en gebruiken we regelmatig enquêtes en evaluaties om feedback te krijgen van leerlingen, ouders en docenten. We maken ook gebruik van externe audits en inspecties om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en te verbeteren.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog. De omschrijving van deze standaard is: 'De school evalueert en analyseert systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich daarover. Ze stelt, wanneer nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe belanghebbenden in een goed functionerende dialoog. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer