{  SKA 3.6  }

Vervolgsucces en onderhouden van contacten met vervolgopleidingen

Suggesties voor het invullen van SKA 3.6

EIS:

Voor een goede overdracht en om zicht te houden op het vervolgsucces van haar leerlingen, onderhoudt de school contact met de scholen/instellingen waar deze naartoe uitstromen.

Ambitie van de school

De school wil een goede overdracht bewerkstelligen en zicht houden op het vervolgsucces van leerlingen die de school verlaten.

Beoogd resultaat

De school heeft als doel om minimaal 80% van de uitgestroomde leerlingen succesvol te laten instromen op de vervolginstantie en om op de hoogte te blijven van hun vervolgsucces.

Gekoppelde acties

  • Het schoolteam zal contact opnemen met de vervolginstanties waar leerlingen naartoe uitstromen om te informeren naar de status van de leerlingen en om te bespreken hoe de overdracht en samenwerking verder verbeterd kan worden.
  • De school zal jaarlijks een evaluatie uitvoeren om te kijken hoeveel leerlingen succesvol zijn geplaatst op hun vervolginstantie en welke verbeteringen er nog kunnen worden aangebracht om dit percentage te verhogen.
  • De school zal oud-leerlingen periodiek benaderen om te vragen hoe het met hen gaat en wat hun vervolgsucces is, om zo inzicht te krijgen in de effectiviteit van de begeleiding van de school.

Meten van het resultaat

  • Het percentage leerlingen dat succesvol geplaatst is op de vervolginstantie zal jaarlijks gemeten worden.
  • Het aantal positieve feedback van vervolginstanties en oud-leerlingen over de overdracht en begeleiding zal jaarlijks worden geëvalueerd.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog. De omschrijving van deze standaard is: 'De school evalueert en analyseert systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich daarover. Ze stelt, wanneer nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe belanghebbenden in een goed functionerende dialoog. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer