{  VS 1.1  }

Sociale, fysieke en psychische veiligheid en monitoring veiligheid

Suggesties voor het invullen van VS 1.1

EIS:

De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen op school gedurende de schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen op school. De school monitort dit ten minste jaarlijks met een gestandaardiseerd instrument. Een school is veilig als de sociale, fysieke en psychische veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast.

Ambitie van de school

Onze ambitie is om een veilige en inclusieve omgeving te bieden waarin alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien zonder angst of intimidatie. We streven ernaar om een cultuur van respect, empathie en wederzijdse ondersteuning te creëren, waarin leerlingen zich gewaardeerd en gehoord voelen.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat leerlingen zich veilig en welkom voelen op school, en dat er een zo laag mogelijk niveau van pesten, agressie en geweld op school is. We willen ook dat leerlingen weten hoe ze moeten omgaan met situaties van intimidatie of geweld en dat ze weten hoe ze dit kunnen melden.

We willen dat van de gemelde gevallen, 100% van de meldingen naar tevredenheid van de betrokkenen wordt afgerond. Ook willen we dat de leerlingen de sfeer op school gemiddeld een 7,5 geven of hoger.

Gekoppelde acties

Om deze ambitie te bereiken, zullen we de volgende acties ondernemen:

  • Implementatie van anti-pestprogramma’s en anti-discriminatiebeleid om een veilige en inclusieve omgeving te creëren.
  • Organisatie van workshops en trainingen voor zowel leerlingen als personeel om de kennis en vaardigheden te verbeteren die nodig zijn om geweld en intimidatie te voorkomen en aan te pakken.
  • Ontwikkelen van duidelijke protocollen voor het melden en afhandelen van incidenten.
  • Inrichting van een leerlingenraad en vertrouwenspersoon om leerlingen een stem te geven en hen te ondersteunen bij problemen.

Meten van het resultaat

Om te meten of we ons doel hebben bereikt, zullen we jaarlijks een enquête afnemen onder leerlingen om de beleving van de veiligheid en het welbevinden op school te meten. We zullen ook gegevens over incidenten en meldingen bijhouden om de effectiviteit van ons beleid en onze protocollen te beoordelen en waar nodig aan te passen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS1 Veiligheid. De omschrijving van deze standaard is: 'De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer