Suggesties voor het invullen van VS 1.5

EIS:

De school heeft een persoon aangesteld die voor ouders en leerlingen het aanspreekpunt is in geval van pesten en die het beleid tegen pesten coördineert.

Ambitie van de school

De school heeft als ambitie om een veilige en positieve leeromgeving te creëren waarin alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn.

Beoogd resultaat

Het aanspreekpunt voor pesten is aangesteld en het beleid tegen pesten wordt gecoördineerd, waardoor ouders en leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen en pesten effectief wordt aangepakt.

Meetbaar doel: Binnen twee maanden na aanvang van het schooljaar is er een aanspreekpunt voor pesten aangesteld en is het beleid tegen pesten gecoördineerd.

Gekoppelde acties

  • Het opstellen van een beleidsplan tegen pesten waarin onder andere de taken en verantwoordelijkheden van het aanspreekpunt beschreven staan.
  • Het aanstellen van een geschikte medewerker als aanspreekpunt voor pesten.
  • Het communiceren van het beleid en het aanspreekpunt aan ouders, leerlingen en medewerkers van de school.
  • Het organiseren van trainingen en workshops voor medewerkers en leerlingen om hen bewust te maken van het belang van een veilige en positieve leeromgeving en hoe zij kunnen bijdragen aan het voorkomen van pesten.

Meten van het resultaat

De school kan het bereiken van het doel meten aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aanwezigheid van een aanspreekpunt voor pesten en een beleidsplan tegen pesten binnen twee maanden na aanvang van het schooljaar.
  • De mate waarin ouders en leerlingen het aanspreekpunt weten te vinden en tevreden zijn over de geboden hulp.
  • Vermindering van het aantal meldingen van pesten en/of toename van het aantal opgeloste pestgevallen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS1 Veiligheid. De omschrijving van deze standaard is: 'De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer