{  VS 1.5  }

Anti-pestcoördinator

Suggesties voor het invullen van VS 1.5

EIS:

De school heeft een persoon aangesteld die voor ouders en leerlingen het aanspreekpunt is in geval van pesten en die het beleid tegen pesten coördineert.

Ambitie van de school

Onze school streeft naar een veilige en pestvrije leeromgeving waar leerlingen zich beschermd en gehoord voelen. Om hier voor te zorgen willen we dat er altijd een duidelijk aanspreekpunt is voor zowel leerlingen als ouders in geval van pesten. Ook willen we dat deze persoon het beleid tegen pesten bewaakt, en ervoor zorgt dat we ons zowel preventief als curatief tegen pesten inzetten.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is een goed geïnformeerde en toegankelijke anti-pestcoördinator die effectief het beleid tegen pesten coördineert en als betrouwbaar aanspreekpunt dient voor leerlingen en ouders, wat resulteert in een lage hoeveelheid pestincidenten en een verbeterde meldingsbereidheid.

Gekoppelde acties

  • We hebben een anti-pestcoördinator aangesteld die is geschoold in het herkennen en aanpakken van pesten.
  • De anti-pestcoördinator krijgt jaarlijks ruimte voor het volgen van professionaliseringscursussen en workshops om up-to-date te blijven met de nieuwste inzichten en methoden.
  • Er worden periodieke voorlichtingssessies georganiseerd waarin de anti-pestcoördinator leerlingen en ouders informeert over het anti-pestbeleid, herkenning van pesten, en de stappen die ondernomen kunnen worden bij een incident.
  • De anti-pestcoördinator is op vaste tijden beschikbaar voor vertrouwelijke gesprekken met leerlingen en ouders en is bereikbaar via e-mail en telefoon voor dringende gevallen.
  • De rol en bereikbaarheid van de anti-pestcoördinator is duidelijk uitgelegd in de schoolgids en op de website van de school.

Meten van het resultaat

  • We registreren alle meldingen en incidenten die bij de anti-pestcoördinator binnenkomen en de acties die daarop volgen.
  • De schoolleiding voert halfjaarlijks een evaluatiegesprek met de anti-pestcoördinator waarin ter sprake komt hoe deze medewerker gefaciliteerd kan worden.
  • Jaarlijks wordt in de tevredenheidsonderzoeken een vraag opgenomen om de bekendheid en effectiviteit van de anti-pestcoördinator te meten.
  • De schoolleiding bespreekt jaarlijks de voortgang en effectiviteit van de anti-pestcoördinator en stuurt bij op basis van de verzamelde data en feedback.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS1 Veiligheid. De omschrijving van deze standaard is: 'De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer