{  VS 2.1  }

De school als oefenplaats voor het leven in de maatschappij

Suggesties voor het invullen van VS 2.1

EIS:

De school bereidt de leerlingen voor op het leven in de maatschappij. Zij creëert daarvoor een oefenplaats die leerlingen ondersteunt bij het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties. In de school doen leerlingen ervaring op met de omgang met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de pluriforme samenleving.

Ambitie van de school

De school heeft als ambitie om leerlingen voor te bereiden op het leven in de maatschappij door hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat leerlingen ervaring opdoen met de omgang met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de pluriforme samenleving en dat zij deze competenties kunnen toepassen in hun leven buiten de school.

Concreet meetbaar doel:
In de komende 3 jaar zal het aantal leerlingen dat na het verlaten van de school actief betrokken is bij de samenleving en bijdraagt aan de democratie en diversiteit (stages, vrijwilligerswerk) met 20% stijgen.

Gekoppelde acties

  • Het aanbieden van vakken en activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties, zoals debatteren, burgerschap en maatschappijleer.
  • Het organiseren van activiteiten waarbij leerlingen actief betrokken worden bij de samenleving, zoals stages, vrijwilligerswerk en excursies.
  • Het bevorderen van een inclusieve en respectvolle schoolcultuur waarin de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de pluriforme samenleving worden gerespecteerd en besproken.

Meten van het resultaat

We meten of ons doel is bereikt door middel van een jaarlijkse enquête onder oud-leerlingen, waarin we vragen naar hun betrokkenheid bij de samenleving en hun toepassing van de sociale en maatschappelijke competenties die ze op school hebben ontwikkeld. Daarnaast analyseren we de resultaten van externe metingen zoals de Nationale Studenten Enquête en de maatschappelijke betrokkenheid van alumni.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS2 Schoolklimaat. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer