{  VS 2.2  }

Bestuur bevordert schoolklimaat in lijn met de basiswaarden

Suggesties voor het invullen van VS 2.2

EIS:

Het bestuur ziet erop toe dat de school zorg draagt voor een schoolklimaat dat in overeenstemming is met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en bijdraagt aan de bevordering daarvan.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te creëren waarin respect, tolerantie en gelijkheid centraal staan en waarin leerlingen worden opgeleid tot actieve burgers die betrokken zijn bij de democratische rechtsstaat.

Beoogd resultaat

Een schoolklimaat waarin de basiswaarden van de democratische rechtsstaat worden gerespecteerd en gestimuleerd, en waarin leerlingen leren om actief betrokken te zijn bij de democratie.

Concreet, meetbaar doel:
In het schooljaar 2023-2024 zal minstens 90% van de leerlingen aangeven dat ze zich veilig en gerespecteerd voelen op school en dat ze voldoende kennis en vaardigheden hebben opgedaan om actief deel te nemen aan de democratie.

Gekoppelde acties

  • We zullen docenten opleiden/trainen in het creëren van een inclusieve leeromgeving en het stimuleren van burgerschapsonderwijs.
  • We zullen burgerschapsonderwijs integreren in ons curriculum en ervoor zorgen dat leerlingen kennis en vaardigheden opdoen over de democratie en de rechtsstaat.
  • We zullen een gedragscode opstellen waarin respect, tolerantie en gelijkheid centraal staan, en deze actief handhaven.
  • We zullen leerlingen actief betrekken bij de schoolgemeenschap en de besluitvorming binnen de school, bijvoorbeeld door middel van leerlingenraden en participatie in schoolprojecten.

Meten van het resultaat

  • We zullen regelmatig enquêtes afnemen onder leerlingen om te meten of zij zich veilig en gerespecteerd voelen op school en of ze voldoende kennis en vaardigheden hebben opgedaan om actief deel te nemen aan de democratie.
  • We zullen de resultaten van deze enquêtes gebruiken om ons beleid en onze acties bij te stellen en te verbeteren.
  • We zullen regelmatig reflecteren op onze inspanningen en resultaten en deze delen met docenten, leerlingen en ouders.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS2 Schoolklimaat. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer