{  VS 2.3  }

Voorbeeldgedrag personeel

Suggesties voor het invullen van VS 2.3

EIS:

Het personeel van de school is in zijn gedrag een voorbeeld voor de leerlingen: personeelsleden leven de basiswaarden zichtbaar na.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om een veilige en respectvolle omgeving te bieden waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen en waarin basiswaarden zichtbaar worden nageleefd.

Beoogd resultaat

Het personeel van de school fungeert als een voorbeeld voor de leerlingen en leeft de basiswaarden zichtbaar na.

In het komende schooljaar zal 90% van de leerlingen aangeven dat zij vinden dat het personeel van de school in hun gedrag een voorbeeld voor hen is en dat zij de basiswaarden zichtbaar naleven.

Gekoppelde acties

  • Ontwikkelen van een gedragscode die duidelijk de basiswaarden van de school beschrijft en de verwachtingen ten aanzien van het gedrag van het personeel.
  • Opleiden van het personeel over de basiswaarden van de school en het belang van het voorbeeldgedrag.
  • Organiseren van workshops en trainingen voor het personeel over hoe zij de basiswaarden van de school in hun dagelijkse werk kunnen integreren en demonstreren.
  • Regelmatig toezicht en evaluatie van het gedrag van het personeel om ervoor te zorgen dat de basiswaarden zichtbaar worden nageleefd.

Meten van het resultaat

De school zal een enquête onder de leerlingen uitvoeren om te beoordelen of het personeel in hun gedrag een voorbeeld voor hen is en of zij de basiswaarden zichtbaar naleven. Hiernaast zullen de resultaten van de enquête worden geanalyseerd en geëvalueerd door het managementteam om te bepalen of de doelstellingen zijn bereikt en om eventuele verdere acties te plannen.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS2 Schoolklimaat. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer