{  VS 2.4  }

Aanpak schoolklimaat sluit aan op de leefwereld van de leerlingpopulatie

Suggesties voor het invullen van VS 2.4

EIS:

De school stemt aanpak en aanbod af op de leerlingenpopulatie van de school en de leefwereld van de leerlingen.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar om onderwijs te bieden dat aansluit bij de leefwereld van onze leerlingen en hun individuele behoeften en mogelijkheden.

Beoogd resultaat

Ons concreet en meetbaar doel is om minimaal 90% van onze leerlingen te laten slagen voor hun eindexamen en om minimaal 75% van onze leerlingen te laten doorstromen naar vervolgonderwijs dat aansluit bij hun interesses en talenten.

Gekoppelde acties

Om dit doel te bereiken, nemen we de volgende acties:

  • We analyseren regelmatig de kenmerken en behoeften van onze leerlingenpopulatie en passen ons onderwijsaanbod daarop aan.
  • We bieden verschillende keuzemogelijkheden en begeleiding bij het maken van keuzes in het curriculum, zodat leerlingen vakken kunnen kiezen die passen bij hun interesses en talenten.
  • We gebruiken diverse vormen van formatieve en summatieve evaluatie om de voortgang van onze leerlingen te monitoren en te zorgen dat zij op koers blijven.
  • We bieden extra ondersteuning en begeleiding aan leerlingen die dat nodig hebben, zoals remedial teaching, huiswerkbegeleiding, en sociale en emotionele ondersteuning.

Meten van het resultaat

We meten of we onze ambitie en doelstelling hebben bereikt door middel van regelmatige evaluatie en analyse van de schoolresultaten en leerlinggegevens, waaronder het slagingspercentage voor het eindexamen en de doorstroom naar vervolgonderwijs. We evalueren ook de tevredenheid van leerlingen en ouders over ons onderwijsaanbod en de ondersteuning die we bieden.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS2 Schoolklimaat. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer