{  VS 2.5  }

Signaleren en corrigeren uitingen in strijd met de basiswaarden

Suggesties voor het invullen van VS 2.5

EIS:

De school signaleert en corrigeert de uitingen van leerlingen die met de basiswaarden in strijd zijn.

Ambitie van de school

Onze school streeft ernaar een veilige en respectvolle leeromgeving te bieden waarin alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Beoogd resultaat

De school zorgt ervoor dat alle uitingen van leerlingen in lijn zijn met de basiswaarden van de school en corrigeert eventuele uitingen die hiermee in strijd zijn. Het meetbare doel is om het aantal gemelde uitingen van leerlingen die in strijd zijn met de basiswaarden van de school te verminderen met ten minste 50% in het lopende schooljaar.

Gekoppelde acties

Om dit doel te bereiken, nemen we de volgende acties:

  • We zorgen voor duidelijke communicatie naar leerlingen en medewerkers over de basiswaarden van de school en de gedragsregels die hierbij horen.
  • We geven voorlichting en trainingen aan leerlingen over respectvolle communicatie en hoe zij kunnen bijdragen aan een veilige leeromgeving.
  • We monitoren regelmatig de communicatie van leerlingen op sociale media en andere online platforms.
  • We hebben een meldpunt opgezet waar leerlingen en medewerkers melding kunnen maken van uitingen die in strijd zijn met de basiswaarden van de school.
  • We corrigeren eventuele uitingen die in strijd zijn met de basiswaarden van de school en gaan hierover in gesprek met de betreffende leerling(en) en ouders.

Meten van het resultaat

Om te meten of ons doel is bereikt, monitoren we gedurende het schooljaar het aantal gemelde uitingen van leerlingen die in strijd zijn met de basiswaarden van de school. We analyseren deze meldingen en evalueren de genomen acties om te bepalen of deze voldoende waren om het aantal meldingen te verminderen. Aan het einde van het schooljaar evalueren we het aantal meldingen en bepalen we of we ons doel hebben bereikt.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard VS2 Schoolklimaat. De omschrijving van deze standaard is: 'De school heeft een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties. '

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer