Wat is stelseltoezicht in het onderwijs?

De Onderwijsinspectie voert onderzoek uit om specifieke kansen en bedreigingen te identificeren, evenals specifieke aspecten van het onderwijssysteem of groepen leerlingen. Dit onderzoek stelt de inspectie in staat om de ontwikkeling van het onderwijs te begrijpen en hierop te reflecteren, en om de samenleving te informeren als er problemen worden geconstateerd. Bij het toezicht op het onderwijssysteem staat het publieke belang centraal en gaat het verder dan individuele besturen. De kwaliteit van het onderwijssysteem wordt geëvalueerd aan de hand van het raamwerk voor stelselkwaliteit. De bevindingen van het onderzoek worden gepresenteerd in de jaarlijkse publicatie 'Staat van het Onderwijs' en andere publicaties.

Wat is het raamwerk voor stelselkwaliteit?

Om de werking en kwaliteit van het onderwijs in Nederland te monitoren, maakt de inspectie van onderwijs gebruik van een raamwerk genaamd het raamwerk voor stelselkwaliteit. Dit raamwerk beschrijft de kernfuncties van onderwijs en biedt inzicht in de werking van het onderwijsstelsel in het algemeen, evenals de knelpunten en trends in het onderwijs. Op deze manier kan de inspectie de kwaliteit van het onderwijsstelsel blijven bewaken en waar nodig verbeteringen aanbevelen.

Waar bestaat het raamwerk voor stelselkwaliteit uit?

Het raamwerk voor stelselkwaliteit omvat drie kernfuncties: kwalificatie (het leren), socialisatie (het aanleren van vaardigheden om bij te dragen aan de samenleving) en allocatie (het voorbereiden op vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt). Door middel van deze drie kernfuncties evalueert de inspectie of de onderwijskwaliteit in Nederland op een voldoende niveau blijft.

Kwalificatie (Wat kan ik?)

Socialisatie (Wat wil ik?)

Allocatie (Wie ben ik?)

Voorwaarden voor realisatie


Onderdeel van
De Onderwijsinspectie op bezoek