Waar staat de kernfunctie Allocatie voor?

Leerlingen volgen een onderwijsloopbaan die past bij hun mogelijkheden en talenten en bij de arbeidsbehoeften van de samenleving.

Wat wil overheid bereiken met de kernfunctie Allocatie?

Het onderwijs voert een passende selectie uit en biedt iedere leerling gelijke kansen.

Hoe kan de kernfunctie Allocatie gewaarborgd worden?

  • Het onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen een passende onderwijsloopbaan volgen en een gelijke kans hebben om terecht toekomen op het onderwijstype dat bij hen past.
  • Het onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen slagen in het (vervolg)onderwijs en een diploma halen waarmee ze passende plek op de arbeidsmarkt of een passende vervolgbestemming vinden.
  • De advisering, schoolkeuze, overgangen en aansluiting binnen het (passend) onderwijs zijn doelmatig en werpen geen belemmeringen op voor doorstroom. Met andere woorden: het onderwijs is in gelijke mate toegankelijk en schijnbaar voor alle leerlingen die er gezien hun mogelijkheden thuishoren.
  • In vergelijk met (eerdere) trends, nationaal en internationaal, is er stabiliteit of een ontwikkeling in de richting van de ambities van de samenleving.

Onderdeel van
De Onderwijsinspectie op bezoek