Waar staat de kernfunctie Kwalificatie voor?

Het onderwijs brengt leerlingen kennis, houdingen en vaardigheden bij die aansluiten bij de behoeften van de samenleving en bij de mogelijkheden van talenten en leerlingen.

Wat wil overheid bereiken met de kernfunctie Kwalificatie?

Dat de leerprestaties en het bereikte niveau van alle leerlingen samen een optimaal niveau hebben, voor diverse groepen en voor de deelgebieden (vakken).

Hoe kan de kernfunctie Kwalificatie gewaarborgd worden?

  • Elke leerling is naar zijn eigen mogelijkheden geletterd en gecijferd.
  • De leerprestaties sluiten aan bij de behoefte van de samenleving, zodat elke leerling uiteindelijk goed kan functioneren in de samenleving.
  • De kwaliteit van toetsing en examinering leidt tot relevante en betrouwbare uitspraken op het stelselniveau over niveau, prestaties en referentieniveaus van leerlingen.
  • De kwaliteit van het onderwijsakkoord omvat kennis, houding en (digitale) vaardigheden en wordt regelmatig getoetst aan de actualiteit en aan (internationale) wetenschappelijke maatstaven.

Onderdeel van
De Onderwijsinspectie op bezoek