Waar staat de kernfunctie Realisatie voor?

Het onderwijs is zodanig toegerust en georganiseerd dat het voor continuïteit kan zorgen en kan bijdragen aan de drie kernfuncties.

Wat wil overheid bereiken met de kernfunctie Realisatie?

Dat binnen het onderwijs middelen en mogelijkheden voldoende worden ingezet.

Hoe kan de kernfunctie Realisatie gewaarborgd worden?

  • Het onderwijs heeft zich zo georganiseerd dat het in staat is in een gezamenlijke dynamiek en samenwerking de drie kernfuncties van het stelsel te realiseren. Goede sturing en visie op wat bereikt moet worden zijn daarbij van belang.
  • Samenwerking tussen instellingen, zoals bijvoorbeeld ten gunste van de realisatie van passend onderwijs, is zodanig dat ze bijdraait aan de kwaliteit van het onderwijs aan leerlingen.
  • Er is voldoende personeel dat is toegerust voor de gevraagde onderwijstaken.
  • Het niveau van middelen, organisatiewijze en personeel ligt op een geaccepteerd niveau in vergelijk met (eerdere) trends, nationaal en internationaal of een ontwikkelt zich in de richting van de ambities van de samenleving.
  • Hoe houden we dit niveau als school vast en/of hoe willen we dit binnen de school gaan verbeteren?

Onderdeel van
De Onderwijsinspectie op bezoek