{  OP 0.2  }

Doelgericht en samenhangend curriculum voor rekenen/wiskunde

Suggesties voor het invullen van OP 0.2

EIS:

De school heeft voor het onderwijs in de basisvaardigheden rekenen/wiskunde (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, en verbanden) een doelgericht en samenhangend curriculum dat past bij de leerlingenpopulatie van de school. Voor rekenen/wiskunde is de inhoud van het curriculum ten minste dekkend voor de kerndoelen en werkt het toe naar de referentieniveaus. Het curriculum kent een logisch doorlopende opbouw van doelen en bereidt leerlingen voor op de volgende leerjaren, het vervolgonderwijs en de samenleving. De uitvoering van het curriculum is herkenbaar in de onderwijspraktijk.

Ambitie van de school

Onze ambitie als school is om een sterk en doelgericht curriculum voor rekenen/wiskunde te bieden dat perfect aansluit bij de leerlingenpopulatie. We streven naar een onderwijsaanpak die leerlingen motiveert, uitdaagt en hen helpt om hun rekenvaardigheden op een effectieve manier te ontwikkelen. Het curriculum moet niet alleen de kerndoelen dekken, maar ook toewerken naar de referentieniveaus en een solide basis leggen voor hun verdere onderwijsloopbaan en actieve deelname aan de samenleving.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is dat alle leerlingen op onze school een stevige beheersing van rekenen/wiskunde hebben en dat ze voldoen aan het vastgestelde referentieniveau voor hun leeftijdsgroep. Als concreet, meetbaar doel streven we ernaar dat 90% van onze leerlingen aan het eind van groep 8 het gewenste referentieniveau 1F voor rekenen/wiskunde heeft bereikt.

Gekoppelde acties

Om dit doel te bereiken, nemen we verschillende acties:

  • Curriculumontwikkeling: We zorgen voor een doelgericht en samenhangend curriculum dat alle basisvaardigheden van rekenen/wiskunde adequaat behandelt en leerlingen stapsgewijs voorbereidt op complexere concepten in hogere leerjaren.
  • Differentiatie: We passen ons onderwijs aan op de individuele behoeften van de leerlingen, zodat elke leerling voldoende uitdaging en ondersteuning krijgt om zijn/haar potentieel te bereiken.
  • Professionele ontwikkeling: Leerkrachten worden regelmatig bijgeschoold en getraind in effectieve didactische strategieën voor rekenen/wiskunde, zodat ze hun onderwijspraktijk kunnen versterken.
  • Monitoring en evaluatie: We houden regelmatig de voortgang van de leerlingen bij en passen waar nodig ons curriculum en onze aanpak aan om ervoor te zorgen dat alle leerlingen vooruitgang boeken.
  • Bouwplannen: Voor al onze bouwlagen zullen we specifiek aandacht besteden aan de basisvaardigheden rekenen/wiskunde in het bouwplan. We gebruiken hiervoor de digitale bouwplan-module in OnSpect.

Meten van het resultaat

Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren, nemen we de volgende acties:

  • Verrijkt curriculum: We ontwikkelen een uitdagend en stimulerend curriculum dat verder gaat dan de standaard leerstof, met extra uitdagende opdrachten en activiteiten om het probleemoplossend vermogen en de analytische vaardigheden van onze leerlingen te versterken.
  • Talentidentificatie en begeleiding: We identificeren vroegtijdig getalenteerde leerlingen en bieden hen gerichte begeleiding en extra ondersteuning om hun rekenvaardigheden naar een hoger niveau te tillen.
  • Expert docententeam: We investeren in de professionele ontwikkeling van onze docenten, zodat zij de meest effectieve onderwijsmethoden en -strategieën kunnen toepassen en onze leerlingen optimaal kunnen begeleiden.
  • Integratie van technologie: We maken optimaal gebruik van technologische hulpmiddelen en educatieve software om ons onderwijs te versterken en leerlingen te betrekken bij interactieve rekenervaringen.
  • Bouwplannen: Voor al onze bouwlagen zullen we specifiek aandacht besteden aan de basisvaardigheden rekenen/wiskunde in het bouwplan. We gebruiken hiervoor de digitale bouwplan-module in OnSpect.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP0 Basisvaardigheden. De omschrijving van deze standaard is: 'Het onderwijs in basisvaardigheden bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer