{  Het waarderingskader  }

Aan de slag met het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs? We helpen je graag op weg met wat inspiratie. Vanuit deze pagina vind je voorbeelden voor de invulling van elke eis van het inspectiekader.

De basis(kwaliteit) op orde

De wettelijke basiskwaliteit vormt het fundament voor de kwaliteitszorg en doorontwikkeling van iedere school. Het is van belang dat elke school goed in beeld heeft in hoeverre hieraan wordt voldaan. Het is immers een stuk gemakkelijker om verder te ontwikkelen als de basis op orde is. Daarbij is het ook van groot belang dat de basiskwaliteit in de school voldoende is gewaarborgd.

5 tips voor de basiskwaliteit:

Breng voor alle eisen in kaart hoe de school hieraan voldoet, inclusief bijbehorende (beleids)documenten.
Formuleer ambities voor de eisen en omschrijf het beoogde resultaat.
Koppel daar concrete acties aan en leg vast hoe de school meet en controleert of het beoogde resultaat is bereikt.
Verdeel taken en zorg ervoor dat voor elke eis een eindverantwoordelijke is aangewezen.
Controleer en actualiseer de invulling van de eisen periodiek, als onderdeel van de PDCA-cyclus.