{  OP 0.2  }

Doelgericht en samenhangend curriculum voor rekenen/wiskunde

Suggesties voor het invullen van OP 0.2

EIS:

De school heeft voor het onderwijs in de basisvaardigheden rekenen/wiskunde (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, en verbanden) een doelgericht en samenhangend curriculum dat past bij de leerlingenpopulatie van de school. Voor rekenen/wiskunde is de inhoud van het curriculum ten minste dekkend voor de kerndoelen en werkt het toe naar de referentieniveaus. Het curriculum kent een logisch doorlopende opbouw van doelen en bereidt leerlingen voor op de volgende leerjaren, het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving. De uitvoering van het curriculum is herkenbaar in de onderwijspraktijk.

Ambitie van de school

Wij streven ernaar om elke leerling een solide basis te bieden in rekenen/wiskunde, waarbij we nadruk leggen op de domeinen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, en verbanden. Ons curriculum is specifiek ontworpen om aan te sluiten bij de behoeften van onze leerlingenpopulatie, met als doel hen optimaal voor te bereiden op hun toekomstige opleidingen, de arbeidsmarkt en hun rol in de samenleving.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is een doelgericht en samenhangend curriculum voor rekenen/wiskunde, dat voldoet aan de kerndoelen en dat leerlingen voorbereidt op de referentieniveaus. Concreet doel: Aan het einde van elk schooljaar hebben alle leerlingen minimaal het niveau behaald dat past bij hun leerjaar en individuele mogelijkheden.

We streven hiervoor voor elke leerling naar een referentieniveau aan het eind van de schoolloopbaan van:

 • vmbo: niveau 2F;
 • havo: niveau 3F;
 • vwo: niveau 3F.

Gekoppelde acties

 • We hebben een curriculumcommissie opgezet die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een samenhangend curriculum. Deze commissie houdt rekening met de laatste inzichten in effectief reken- en wiskundeonderwijs en past deze toe om de kerndoelen en referentieniveaus te dekken.
 • Onze docenten krijgen regelmatig bijscholing over didactische methoden die bijdragen aan een effectieve overdracht van de basisvaardigheden rekenen/wiskunde. Dit is vastgelegd in ons scholingsplan en zorgt ervoor dat de uitvoering van het curriculum herkenbaar is in de onderwijspraktijk.
 • Het curriculum is ontworpen met verschillende leerpaden om tegemoet te komen aan de diversiteit binnen onze leerlingenpopulatie. Dit zorgt voor gepersonaliseerd leren en maximale ondersteuning waar nodig.
 • De sectie wiskunde verzorgt jaarlijks een workshop rekenstrategieën, zodat rekenen door alle docenten met dezelfde methoden en terminologieën wordt aangeleerd.
 • Vakwerkplannen: binnen onze vakwerkplannen verwerken we expliciet bij elke vakgroep hoe we aandacht geven aan de basisvaardigheid rekenen. Dit doen we in de digitale vakwerkplan-module van OnSpect.

Meten van het resultaat

 • We monitoren de voortgang en prestaties van onze leerlingen door middel van periodieke toetsen die zijn afgestemd op de doelstellingen van het curriculum. Dit stelt ons in staat om tijdig bij te sturen.
 • We vergelijken onze resultaten ook met nationale benchmarks en resultaten van vergelijkbare scholen om onze prestaties in context te zien en te streven naar continue verbetering.
 • Jaarlijkse evaluatie van het curriculum door het docententeam, onder leiding van de sectie Wiskunde, om verbeteringen aan te brengen en ervoor te zorgen dat het aansluit bij de veranderende behoeften van onze leerlingen en de maatschappij.

Context van deze eis

Deze eis maakt deel uit van de standaard OP0 Basisvaardigheden. De omschrijving van deze standaard is: 'Het onderwijs in basisvaardigheden bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en de samenleving.'

Tips of aanvullingen?

Heb je feedback op onze suggesties? Of goede tips vanuit je eigen school? We horen heel graag van je!
Alle eisen in één applicatie invullen, onderbouwen en verbeteren?
Image
Ontdek OnSpect, de online applicatie voor zicht op je volledige kwaliteitszorg.
Lees meer