{  De Kwaliteitskalender  }

In het hedendaagse onderwijslandschap, waar kwaliteit en efficiëntie hoog in het vaandel staan, is het van essentieel belang dat scholen en besturen hun processen en prestaties voortdurend monitoren en verbeteren. Om scholen te ondersteunen bij deze uitdaging, is de kwaliteitskalender een uitstekend hulpmiddel. Het format van een kwaliteitskalender helpt bij het in kaart brengen, plannen en uitvoeren van de kwaliteitsprojecten. In dit artikel gaan we dieper in op de kwaliteitskalender, voor wie het bedoeld is, wat het inhoudt, en hoe het te gebruiken is.

Wat is een kwaliteitskalender?

De kwaliteitskalender is een georganiseerde, systematische en visuele weergave van alle kwaliteitsprojecten die binnen een school gedurende een schooljaar moeten worden uitgevoerd. Deze activiteiten omvatten onder andere audits, evaluaties, het opstellen van rapportages, inspecties en verbeterplannen. De kwaliteitskalender is bedoeld als hulpmiddel voor kwaliteitszorgmedewerkers, zodat zij een duidelijk overzicht hebben van alle taken die moeten worden uitgevoerd, en wanneer deze moeten plaatsvinden.

Voor wie

De kwaliteitskalender is in eerste instantie handig voor kwaliteitszorgmedewerkers binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Deze medewerkers zijn verantwoordelijk voor het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit binnen hun instelling. Daarnaast is de kwaliteitskalender ook nuttig voor andere betrokkenen, zoals schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel. Door een gezamenlijk overzicht van de kwaliteitszorgactiviteiten te hebben, kunnen zij beter samenwerken en bijdragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit.

Aan de slag

De kwaliteitskalender is eenvoudig in gebruik en kan worden opgesteld en toegespitst aan de hand van de specifieke behoeften van elke school. Hier zijn enkele stappen om je te helpen bij het opstellen en gebruiken van een kwaliteitskalender:

  1. Inventariseer: Begin met het identificeren van alle kwaliteitsprojecten die binnen je school moeten worden uitgevoerd. Dit kunnen bijvoorbeeld audits, evaluaties, inspecties, oudergesprekken, leerlingbesprekingen en teamvergaderingen zijn. Denk hierin ‘projectmatig’: welke projecten worden gedurende het jaar uitgevoerd?
  2. Prioriteer: Bepaal welke activiteiten de hoogste prioriteit hebben en welke een lagere prioriteit hebben. Houd rekening met wettelijke verplichtingen, inspectie-eisen en schoolbeleid. Maak hier ook onderscheid tussen het primaire proces en randzaken.
  3. Plan: Wijs voor elk project een specifieke datum of tijdsperiode toe in de kwaliteitskalender. Zorg voor voldoende tijd tussen de verschillende activiteiten om de benodigde voorbereidingen te kunnen treffen en eventuele verbeterplannen te kunnen uitvoeren.
  4. Formuleer: Werk voor elk project de kaders uit. Wat is de aanleiding voor het project, wie is er bij betrokken en niet geheel onbelangrijk, wanneer is het project afgerond? Zorg dat je een duidelijk gewenste eindpositie omschrijft zodat het einddoel duidelijk is.
  5. Taken: Werk in grote lijnen voor elk kwaliteitsproject de taken uit. Elk project bestaat immers uit taken die uitgevoerd moeten worden. Zodra het project start kun je concreet uitwerken wie waarvoor verantwoordelijk is.
  6. Communiceer: Zorg ervoor dat de kwaliteitskalender voor alle betrokken medewerkers beschikbaar is en duidelijk zichtbaar is binnen de school. Dit zorgt voor transparantie en betrokkenheid bij de kwaliteitsprojecten.
  7. Evalueer en verbeter: Aan het einde van elk schooljaar is het belangrijk om de kwaliteitskalender te evalueren en indien nodig aan te passen op basis van de ervaringen en resultaten. Dit helpt om het proces van kwaliteitszorg continu te verbeteren en aan te passen aan veranderende behoeften en omstandigheden.

Beginnen

De kwaliteitskalender is een onmisbare tool voor kwaliteitszorgmedewerkers in het basis- en voortgezet onderwijs. Het helpt bij het creëren van een gestructureerd en overzichtelijk beeld van de kwaliteitszorgactiviteiten binnen een school. Door het gebruik van de kwaliteitskalender kunnen kwaliteitszorgmedewerkers hun tijd en middelen efficiënter inzetten, wat leidt tot betere onderwijsresultaten en tevredenheid bij alle betrokkenen. Dus, of je nu een ervaren kwaliteitszorgmedewerker bent of net begint in je rol, de kwaliteitskalender is een essentieel hulpmiddel om jouw onderwijsinstelling te ondersteunen op weg naar uitmuntendheid.

Aan de hand van de genoemde stappen kun je zelf een kwaliteitskalender opzetten. Mocht je op zoek zijn naar een digitale variant inclusief projectmatig en taakgericht werken, lees dan meer over de digitale kwaliteitskalender van OnSpect.

Wanneer je al je beleid verwerkt hebt en één overzicht hebt gecreëerd met je stand van zaken heb je de eerste slagen gewonnen. Alleen, hoe ga je van het proces van ‘uitvoeren’ naar het proces van ‘vooruitzien’? In het volgende deel van de serie Grip op Kwaliteitszorg kom je erachter hoe je ervoor zorgt dat je beleid niet meer verstoft maar levend blijft. Lees snel verder!


Onderdeel van
Grip op kwaliteitszorg
« Vorige: Implementeren
Volgende: Kwaliteitscyclus »