{  Aanvullende ambities  }

Kwaliteitszorg en kwaliteitszorgmanagement in het onderwijs zijn belangrijk voor het waarborgen van een hoog niveau van onderwijskwaliteit in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Naast de wettelijke standaarden en -vereisten spelen aanvullende ambities een essentiële rol in het verder verbeteren en verrijken van het onderwijs. In dit artikel bespreken we wat aanvullende ambities zijn, waarom ze belangrijk zijn en hoe we er mee om kunnen gaan.

Aanvullende Ambities

Aanvullende ambities zijn doelen en verwachtingen die verder gaan dan de basisvereisten en standaarden van het onderwijs. Ze zijn gericht op het stimuleren van voortdurende verbetering en innovatie binnen onderwijsinstellingen. Deze ambities kunnen betrekking hebben op diverse aspecten van het onderwijs, zoals het ontwikkelen van nieuwe onderwijsmethoden, het integreren van technologie, het bevorderen van inclusiviteit en diversiteit, of het versterken van samenwerking tussen onderwijsinstellingen en de lokale gemeenschap.

Een aanvullende ambitie behoort altijd tot een van de standaarden van het waarderingskader. Je kunt bijvoorbeeld een aanvullende ambitie ontwikkelen op het gebied van OP1 Aanbod, of op het gebied van VS1 Veiligheid. Binnen dit thema krijgt de aanvullende ambitie vorm. Het is een uitbreiding en verdieping van je beleid buiten de wettelijke kaders.

Kansen

Aanvullende ambities zijn om verschillende redenen van belang in het onderwijs:

  1. Voortdurende verbetering: Ze stimuleren scholen en onderwijsinstellingen om continu te streven naar verbetering en innovatie, waardoor de kwaliteit van het onderwijs op lange termijn gewaarborgd blijft.
  2. Diversificeren: In een steeds diversere onderwijsmarkt met steeds meer verschillende onderwijsvormen kunnen aanvullende ambities scholen en besturen helpen zich te onderscheiden en aantrekkelijker te maken voor studenten, ouders en medewerkers. Ook laten ze zien welke onderdelen een school extra goed in is of zich in ontwikkelt.
  3. Aanpassingsvermogen: Aanvullende ambities zorgen ervoor dat scholen en besturen zich blijven aanpassen aan veranderende maatschappelijke behoeften en technologische ontwikkelingen. Het legt vast hoe de school omgaat met het ‘vooruitkijken’ in een constant veranderende wereld. Immers, de school bereid de leerlingen ook voor op een leven in deze veranderende wereld.
  4. Brede ontwikkeling: Door het nastreven van aanvullende ambities wordt het onderwijs verrijkt en worden studenten gestimuleerd om zich op meerdere vlakken te ontwikkelen, zoals persoonlijke groei, sociale vaardigheden en burgerschap. De leerling kan hierdoor meer meekrijgen dan het standaard, wettelijke minimale onderwijsaanbod.

Praktijk

Om effectief om te gaan met aanvullende ambities in het onderwijs, zijn de volgende stappen aan te raden:

  1. Identificeren: Bepaal de aanvullende ambities die relevant zijn voor jouw onderwijsinstelling en sluiten aan bij de visie en missie van de school.
  2. Prioriteren: Stel prioriteiten vast en richt je op de ambities die het meeste potentieel hebben om een positieve impact te hebben op het onderwijs en de leerervaring van studenten.
  3. Actieplan: Ontwikkel een gedetailleerd actieplan met concrete doelen, tijdlijnen en verantwoordelijkheden voor het bereiken van de gekozen aanvullende ambities. Deze uitvoering kun je bijvoorbeeld als kwaliteitsproject vastleggen in de digitale Kwaliteitskalender van OnSpect.
  4. Implementeren: Voer het actieplan uit en zorg voor voldoende middelen, zoals tijd, personeel en budget, om de gekozen aanvullende ambities succesvol te implementeren. Zorg er ook voor dat je de aanvullende ambitie duidelijk vastlegt in je bestaande beleid.
  5. Monitoren en evalueren: Houd de voortgang van de geïmplementeerde acties in de gaten en evalueer regelmatig de resultaten. Stel indien nodig bij en leer van de ervaringen om de aanpak verder te verfijnen. Leg vast wat je hebt geleerd en werk opnieuw verder vanaf dit punt. Hierbij is een Kwaliteitscyclus en Kwaliteitskalender van grote meerwaarde.

Aanvullende ambities spelen een cruciale rol in het stimuleren van voortdurende verbetering en innovatie binnen het onderwijs en het borgen van de eigen identiteit van de school. Het identificeren, prioriteren en implementeren van aanvullende ambities draagt bij aan het verrijken van het onderwijs en het bieden van een waardevolle leerervaring voor studenten. Zodra je deze ambities hebt uitgewerkt en uitgevoerd is het ongetwijfeld tijd voor een blik op je stand van zaken. Hoe kijkt een ander naar al het werk dat is verzet tijdens dit proces van Grip op je Kwaliteitszorg? Hiervoor is een audit nodig. Meer hierover lees je in het volgende artikel.


Onderdeel van
Grip op kwaliteitszorg
« Vorige: Kwaliteitscyclus
Volgende: Audit »