Een audit is een krachtig instrument om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te verbeteren. In dit artikel leggen we uit wat een audit is, welke soorten audits er zijn, welke meerwaarde een audit heeft en hoe je een audit organiseert voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

Wat is een audit?

Een audit is een systematische, onafhankelijke en gedocumenteerde beoordeling van processen, systemen of activiteiten om vast te stellen of ze voldoen aan de vastgestelde normen en eisen. In het onderwijs wordt een audit uitgevoerd om de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsorganisatie te evalueren en te verbeteren. Een audit kan zowel intern (door medewerkers van de instelling) als extern (door onafhankelijke partijen) worden uitgevoerd.

Soorten audits

Er zijn verschillende soorten audits die in het onderwijs kunnen worden toegepast. De meest voorkomende zijn:

 1. Interne audits: Deze worden uitgevoerd door medewerkers van de onderwijsinstelling zelf. Ze richten zich op de interne processen, systemen en activiteiten om te bepalen of ze voldoen aan de vastgestelde normen en eisen.
 2. Externe audits: Deze worden uitgevoerd door onafhankelijke partijen, zoals certificeringsinstanties of onderwijsexperts, en richten zich op het beoordelen van de onderwijsinstelling volgens externe normen en regelgeving.
 3. Collegiale visitatie: Bij een collegiale visitatie wordt de audit uitgevoerd door een zusterorganisatie, zoals bijvoorbeeld een andere school uit een samenwerkingsverband.

Naast de verschillen in auditors is er ook nog een verschil in de uitvoering van de audit.

 1. Volledige audit: Deze audit richt zich op alle onderdelen van de kwaliteitszorg en het onderwijs. De auditor krijgt de vrijheid om volledig onderzoek te doen volgens de vastgestelde normen en eisen.
 2. Thematische audit: Deze richten zich op specifieke aspecten van de kwaliteit, zoals specifieke kwaliteitsgebieden of eisen van de onderwijsinspectie. Ook kan het gaan om de kwaliteit van het lesmateriaal, de onderwijsmethoden of de resultaten van leerlingen. De insteek van een thematische audit kan ook zijn om een specifiek onderwerp te behandelen zonder andere onderwerpen te behandelen.

Meerwaarde

Een audit biedt verschillende voordelen voor de onderwijsinstelling, waaronder:

 1. Het identificeren van sterke en zwakke punten in de onderwijsorganisatie en het onderwijsproces.
 2. Het bevorderen van een cultuur van continue verbetering en leren.
 3. Het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs en het vertrouwen van stakeholders zoals ouders, leerlingen en overheidsinstanties.
 4. Het voldoen aan wet- en regelgeving en het verkrijgen van accreditaties en certificeringen.

Organiseren van een audit

Het organiseren van een audit in het onderwijs bestaat uit verschillende stappen:

 1. Bepaal het doel en de 'scope' van de audit. Beslis of het een interne, externe of thematische audit betreft en wat de specifieke aandachtsgebieden zijn.
 2. Stel een auditteam samen. Dit team moet bestaan uit deskundige en onafhankelijke auditors die bekend zijn met de onderwijssector en de specifieke auditdoelen.
 3. Ontwikkel een auditplan. Dit plan moet de doelstellingen, de reikwijdte, de methodologie en het tijdschema van de audit beschrijven.
 4. Verzamel en analyseer gegevens. Het auditteam moet relevante documenten, processen en systemen onderzoeken, interviews houden met betrokkenen of observaties uitvoeren om voldoende informatie te verzamelen voor de beoordeling.
 5. Rapporteer de bevindingen. Het auditteam moet een gedetailleerd rapport opstellen met de resultaten van de audit, inclusief aanbevelingen voor verbeteringen en eventuele actieplannen.
 6. Volg de voortgang van verbeteringen. Na de audit moeten de betrokkenen de aanbevelingen en actieplannen opvolgen en monitoren om ervoor te zorgen dat de gewenste verbeteringen worden doorgevoerd en de kwaliteit van het onderwijs verder wordt versterkt.

Het uitvoeren van een audit is een belangrijk onderdeel van kwaliteitszorg en kwaliteitszorgmanagement in het onderwijs. Door het regelmatig uitvoeren van audits, zowel intern als extern, kunnen onderwijsinstellingen de kwaliteit van hun onderwijs en onderwijsorganisatie waarborgen en verbeteren, en zo voldoen aan de verwachtingen van stakeholders en wet- en regelgeving. Het zorgvuldig plannen en organiseren van audits, evenals het opvolgen van de bevindingen en aanbevelingen, is cruciaal voor het realiseren van een effectief kwaliteitszorgsysteem en het bevorderen van een cultuur van continue verbetering en leren.

Wanneer je de volledige kwaliteitszorg in kaart hebt gebracht, de systemen in uitvoering zijn en de audits zijn afgerond sta je aan de vooravond van de ideale situatie: het systeem van integrale kwaliteitszorg. Weten wat dit inhoudt? Lees dan het laatste artikel in de serie Grip op Kwaliteitszorg.


Onderdeel van
Grip op kwaliteitszorg