{  Integrale kwaliteitszorg  }

Integrale kwaliteitszorg is een holistische benadering van kwaliteitsmanagement, gericht op het continue verbeteren van de prestaties en resultaten van onderwijsinstellingen. Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs speelt integrale kwaliteitszorg een belangrijke rol bij het waarborgen van een hoge onderwijskwaliteit en het stimuleren van een cultuur van voortdurende verbetering. Het streven naar integrale kwaliteitszorg is geen doel op zich, maar het gevolg van constante sturing en het leren van feedback. De verbetering van het onderwijs is het doel.

Zoals besproken in Wat betekent kwaliteitszorg?, zijn er verschillende onderdelen van het geheel aan kwaliteitszorg waar naar gestreeft wordt. Dit zijn:

  1. Duidelijke doelen en kwaliteitsstandaarden vast te stellen.
  2. De voortgang en prestaties van leerlingen en docenten te monitoren en te evalueren.
  3. Knelpunten en verbeterpunten te identificeren.
  4. Actieplannen te ontwikkelen en uit te voeren om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.
  5. De betrokkenheid van alle belanghebbenden, zoals leerlingen, ouders en medewerkers, te waarborgen.
  6. Verantwoording af te leggen aan de onderwijsinspectie en andere externe instanties.

Wanneer deze onderdelen keer op keer worden uitgevoerd en systematisch worden toegepast in alle lagen van de school of het bestuur kun je spreken van integrale kwaliteitszorg. Door deze stappen op zowel bestuurs-, school-, management- als docentniveau toe te passen, kunnen onderwijsinstellingen zichzelf voortdurend verbeteren en tegelijkertijd een hoge mate van tevredenheid en betrokkenheid bij leerlingen, ouders en medewerkers waarborgen.

Het proces van de eerste documenten verzamelen, een stand van zaken opstellen en daarna verbeteringen doorvoeren is geen proces van vandaag op morgen. Ook is het punt van integrale kwaliteitszorg geen eindpunt, maar een kwetsbare balanceeroefening die constante monitoring vereist. Wanneer je dit als bestuurder, rector, of medewerker met aandacht stapsgewijs aanpakt, zal elke stap een stap dichter bij positieve verandering zijn. Sta je er voor open om hier met ons over te praten? De medewerkers van Kwaliteitszorg.nl en OnSpect.nl hebben ervaring in het begeleiden van scholen en besturen op hun reis, van achteruitkijken naar vooruitkijken. Graag komen we vrijblijvend met je in contact.


Onderdeel van
Grip op kwaliteitszorg
« Vorige: Audit