{  Wat doet de Onderwijsinspectie?  }

Wat is de onderwijsinspectie?

De Onderwijsinspectie is verantwoordelijk voor het toezicht op het onderwijs in Nederland, waarbij de belangen van leerlingen en MBO-studenten centraal staan. Het is van belang dat belanghebbenden kunnen vertrouwen op de kwaliteit van het onderwijs op een school, en de Inspectie van Onderwijs zorgt door middel van toezicht voor de waarborging en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Wat is toezicht?

De activiteiten van de inspectie, ten aanzien van scholen en samenwerkingsverbanden, die redelijkerwijs voortvloeien uit de taken op grond van artikel 3 van de WOT (Onderzoekskader 2021, p.12)

Welke missie heeft de onderwijsinspectie?

Vanaf 2021 heeft de inspectie van onderwijs de missie ‘Effectief toezicht voor beter onderwijs’. Deze missie wordt gedragen door vijf uitgangspunten:

  1. Verbeteren van de stelselkwaliteit
  2. Verantwoordelijkheid voor het onderwijs wordt neergelegd bij het bestuur
  3. Waarborgen van de basiskwaliteit van het onderwijs
  4. Stimuleren van verbetering van het onderwijs
  5. Toezicht op maat

Onderdeel van
De Onderwijsinspectie op bezoek