{  Waarop controleert de Onderwijsinspectie?  }

Waar controleert de Inspectie van Onderwijs op?

De Inspectie van Onderwijs heeft, volgens artikel 3.1 van de Wet op onderwijstoezicht (WOT), als taak om de ontwikkeling van het onderwijs te stimuleren en de kwaliteit ervan te waarborgen. Daarnaast heeft de inspectie de taak om de financiële rechtmatigheid, doelmatigheid en continuïteit te beoordelen en te bevorderen.

Hoe is het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs ingericht?

Het toezicht op de onderwijskwaliteit is gericht op drie niveau’s:

Toezicht op het onderwijsstelsel

Toezicht op het bestuur en zijn scholen

Toezicht op individuele scholen


Onderdeel van
De Onderwijsinspectie op bezoek