{  Onderdelen van kwaliteitszorg  }

Zoals omschreven in Wat betekent kwaliteitszorg? is kwaliteitszorg een essentieel aspect van het onderwijs, zowel op basisscholen als in het voortgezet onderwijs. Het gaat om het steeds weer verbeteren van de onderwijskwaliteit en het waarborgen van een optimale ervaring voor de leerlingen. Op deze pagina gaan we verder in op de belangrijkste onderdelen van kwaliteitszorg, wie er betrokken zijn bij dit proces en wat 'goede' kwaliteitszorg inhoudt.

Kwaliteitszorg bestaat uit veel onderdelen. Of het resultaat nu is om een perfect oordeel van de inspectie te krijgen of te werken aan een goede feedbackcultuur; het draait in ieder geval om het stellen van doelen, het concreet maken van deze doelen, acties uitvoeren die je tot dit doel gaan brengen en het monitoren van de voortgang. Voor welk onderdeel van je school of organisatie je ook wilt werken aan kwaliteitszorg, je moet een doel hebben om naar toe te werken en je moet dit doel ook gaan halen. Tijdens dit proces krijg je te maken met de volgende knoppen of doelpalen waarmee je te werk gaat:

  1. Beleidsontwikkeling: Er worden doelen en verwachtingen voor de school opgesteld. Dit kan door het bestuur/stichting gedaan worden, door de directeur van de school, of door de medewerkers zelf.
  2. Prestatiemeting: Het verzamelen en analyseren van gegevens over de prestaties van de school, zoals leerresultaten, tevredenheid van leerlingen en ouders, en de effectiviteit van het personeel.
  3. Verbeteracties: Naar aanleiding van de doelen of signalen zullen er projecten worden uitgevoerd of zaken worden aangepast. Denk hierbij aan het implementeren van verbeteringen op basis van geïdentificeerde knelpunten, zoals het aanpassen van lesplannen, het bijscholen van docenten of het versterken van de samenwerking met ouders.
  4. Feedback en evaluatie: Het regelmatig evalueren van de voortgang en het geven van feedback aan alle betrokkenen om continue verbetering te stimuleren.

Al deze onderdelen zijn de metertjes waarmee je er achter kunt komen hoe je er nu voor staat en waar je naar toe wilt. Ze zijn het kompas op je reis.

Aan de slag met kwaliteitszorg

Maar waar krijgen deze onderdelen nu concreet vorm? Als school heb je een enorme vrijheid om het onderwijs vorm te geven. Toch zijn er enkele zaken die ‘moeten’ en een aantal zaken die toch wel heel handig zijn. Deze zaken zorgen voor de concrete vertaling van de visie van je school (of bestuur/stichting) naar de daadwerkelijke uitvoering in de klas. Dit zijn:

  • Waarderingskader - het verplichte wettelijke kader waar de Inspectie van het onderwijs scholen (minimaal) elke vier jaar op toetst.
  • Schoolplan - een verplicht document waar de school haar visie voor de komende tijd in uitlegt
  • Vakwerkplannen (VO) - een handige vertaling van de visie van de school naar de visie van het vak
  • Bouwplannen (PO) - een handige vertaling van de visie van de school naar de visie van de bouwlaag
  • Kwaliteitskalender - een handige manier om gedurende het jaar zicht te houden op alle zaken die je moet uitvoeren

Door de visie van je school uit te werken aan de hand van de bovenstaande onderdelen werk je systematisch binnen de kaders van de inspectie. Ook maak je een duidelijke vertaling van de visie en ambities van de school naar de concrete uitvoering in de klas. Immers, een doel zonder plan is niets meer dan een droom.

Een doel zonder plan is niets meer dan een droom

Zoals je vast wel eens hebt gehoord; kwaliteitszorg is cyclisch. Op elke laag en op elk gebied moet je periodiek aan de slag gaan met de inhoud. Dit betekent in ieder geval dat je steeds weer je doelen en ambities herziet, kijkt hoe het er mee staat, kijkt wat er nog meer nodig is, en hier een nieuw plan voor bedenkt, en dit plan weer tot uitvoering brengt. Alleen door steeds weer te kijken hoe je ervoor staat verander je je school van een organisatie die een keer per jaar de vinkjes afwerkt naar een organisatie die kan sturen naar verandering. Kies zelf maar: vooruitkijken, of achter de feiten aanlopen?

Nu weet je waar de kwaliteitszorg op jouw school uit moet bestaan. Je bent bekend met de tools die je in ieder geval nodig hebt en weet waar je concreet mee aan de slag moet. Benieuwd naar de huidige stand van je kwaliteitszorg? Lees snel verder!


Onderdeel van
Grip op kwaliteitszorg