{  OWV1 Overige Wettelijke Vereisten  }

Op deze pagina is de standaard OWV1 Overige Wettelijke Vereisten, zoals opgenomen in het onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs, opgesplitst in specifieke eisen. Klik op een eis voor suggesties voor de invulling hiervan in het beleid van de school.