{  SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur  }

Op deze pagina is de standaard SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur, zoals opgenomen in het onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs, opgesplitst in specifieke eisen. Klik op een eis voor suggesties voor de invulling hiervan in het beleid van de school.

Doel SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur

"De school realiseert de doelen voor goed onderwijs, bevordert een kwaliteitscultuur, zorgt voor randvoorwaarden en stuurt, waar nodig, tussentijds bij. "