{  OP3 Pedagogisch-didactisch handelen  }

Op deze pagina is de standaard OP3 Pedagogisch-didactisch handelen, zoals opgenomen in het onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs, opgesplitst in specifieke eisen. Klik op een eis voor suggesties voor de invulling hiervan in het beleid van de school.