{  Blog  }

Image
Aan de slag met de concept-kerndoelen Burgerschap
Voor thema’s zoals leesvaardigheid en rekenvaardigheid bestaan al vele jaren kerndoelen. Kerndoelen zijn concreet geformuleerde ...
18 maart 2024
Image
De leerlingenpopulatie in beeld brengen
Binnen het onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs komt het op veel plekken terug; ...
11 november 2023
Image
Meer focus op basisvaardigheden met nieuwe standaard OP0
Vanaf 1 augustus 2023 is de Onderwijsinspectie van plan extra nadruk te leggen op de ...
17 juli 2023
Image
Het waarderingskader van de onderwijsinspectie als verbeterinstrument
Het waarderingskader is een belangrijk instrument voor de Onderwijsinspectie om de kwaliteit van het onderwijs ...
9 juli 2023
Image
Wat betekent AI voor het onderwijsbestuur?
De snelle ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie (AI) zouden het Nederlandse onderwijs kunnen transformeren. Dit geldt ...
5 juni 2023
Image
Amsterdam start met ‘Onderwijs Ambities Amsterdam’ (OAA) convenant
Het Onderwijs Ambities Amsterdam (OAA) convenant is een unieke samenwerking tussen Amsterdamse scholen, kinderopvang en ...
31 mei 2023
Image
Tips voor een succesvolle kwaliteitszorgcyclus
Het voltooien van de kwaliteitszorgcyclus is van groot belang voor besturen en scholen. Echter, volgens ...
16 mei 2023
Image
Staat van het onderwijs 2023: meer regie nodig
De Inspectie van het Onderwijs concludeert in de Staat van het Onderwijs 2023 dat onderwijsinstellingen ...
12 mei 2023
Image
Vier vragen voor het waarborgen van de basiskwaliteit
Het is belangrijk dat scholen voldoen aan de wettelijke basiskwaliteit die door de overheid is ...
2 mei 2023